اطلاعات خیریه

نام سمن: مؤسسه همای سعادت جعفرآباد
محدوده فعالیت: خمین
شناسه ملی: 14000002875
تاریخ تاسیس: 1390/05/29
شماره ثبت: 73
مرجع صدور مجوز: مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خمین

حوزه فعالیت خیریه

حوزه اصلی فعالیت:
نیکوکاری و امور خیریه
اشتغال و کارآفرینی

زیر حوزه نیکوکاری و امور خیریه:
نیازهای معیشتی
جهیزیه و ازدواج
حمایت تحصیلی
عمران و توسعه

اهداف و فعالیتها: اهداف مؤسسه عبارتند از خدمات خیریه و نیکو کاری که به شرح ذیل است:
1) کمک به مستمندان ، سالمندان وفقرا
2) کمک به ساخت و نگهداری اماکن عمومی نظیر مسجد وحسینه وامور عمرانی روستا
3) کمک به جوانان بی بضاعت در امر تحصیل ،ازدواج و اشتغال
4)انجام هر گونه امور خیریه و نیکو کاری که در آیین نامه های داخلی به تصویب هیئت مدیره برسد.

اطلاعات تماس

پیش شماره: 086
سایت: www.homa-jafarabad.ir
email
آدرس: مرکزی - خمین - جعفر آباد
مؤسسه همای سعادت جعفرآباد
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…