اطلاع رسانی کارگاههای آموزشی حوزه توانمند سازی سمنها

بسمه تعالی

 

" اطلاع رسانی در حوزه کارگاههای  توانمند سازی سمنها "

 

عناوینی که اغلب به عنوان سرفصلهای کارگاههای آموزشی سمنها به کار میروند :

 

ردیف                                                                                     عنوان سرفصل
1                                                               شیوه های ارتباط موثر در سازمانهای مردم نهاد
2                                                               مدیریت مالی و استقلال در سازمانهای مردم نهاد
3                                                      مدیریت منابع انسانی نیروی داوطلب در سازمانهای مردم نهاد
4                                                          شیوه های جذب منابع مالی در سازمانهای مردم نهاد
5                                                                              کار گروهی و تیم سازی
6                                                     مدیریت وبرنامه ریزی راهبردی در سازمانهای مردم نهاد
7                                                           اصول مذاکره و فن بیان در سازمانهای اجتماعی
8                                                                               تسهیل گری اجتماعی
9                                                  طرح نویسی و پروژه نویسی اجتماعی در سازمانهای مردم نهاد
10                                                                                   مدیریت زمان
11

                                       نقش و جایگاه سازمانهای مردم نهاد در قوانین و برنامه ششم توسعه استان

12                                 ارتباط و تعامل موثر با بخش دولتی خصوصی و بین المللی در سازمانهای مردم نهاد
13                                                                 نقش سازمانهای مردم نهاد در توسعه پایدار
14                                                      اصول شهروندی و حقوق شهروندی در سازمانهای مردم نهاد
15                                                                          مستند سازی و گزارش نویسی
16                                                       نقش فناوری اطلاعات در توسعه سازمانهای مردم نهاد
17                                                                               برنامه ریزی سیستمی

 

********************************************************************************************************************

 

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…