9898

بسمه تعالی

     " پایگاه اطلاع رسانی خیریه ها و سمن های کشور "

                                        حوزه کودکان

                                  کودکان کار وخیابان

 

 

*تعریف کودک کار وخیابانی :

کودکان کار به کودکان کارگری گفته می‌شود که به صورت مداوم و پایدار به خدمت گرفته می‌شوند که این امر آنها را در بیشتر اوقات از رفتن به مدرسه و تجربۀ دوران کودکی بیبهره می‌سازد و سلامت روحی و جسمی آنها را تهدید می‌کند. کار کودک نزد بسیاری از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی فعالیتی استثماری تلقی می‌شود.

کودکان خیابانی به افراد زیر ۱۸ سال اعم از دختر و پسر اطلاق می‌گردد که در شهرهای بزرگ برای ادامه بقاء خود مجبور به کار یا زندگی در خیابان هستند.

*تعریف سمنهای مرتبط این مجموعه :

سازمانهای مردم نهاد و خیریه هایی که در راستای حمایت ، توانمند سازی ، فرهنگسازی در حوزه کودکان کار وخیابانی فعالیت مستقیم دارند سمنهای این حوزه هستند برای اطلاعات این حوزه میتوانید موارد زیر را کلیک نمایید .

****************************************************************************************************************

 

* قوانین و مقررات حمایتی کودکان خیابانی( کلیک فرمایید)

 

*معرفی کانال های تلگرام مربوط به حقوق کودکان ( کلیک فرمایید)

 

پایگاه ها و سایت های مرتبط با حوزه کودکان خیابانی و سمن ها

*نگاهی به وضعیت کودکان خیابانی در ایران، علل و عوامل آن

*انجمن حمایت از حقوق کودکان

*انجمن حامیان کودکان کار و خیابان

*انجمن دفاع از جهانی شایسته کودکان

*انجمن حمایت از کودکان کار

*سازمان دفاع از قربانیان خشونت

*انجمن حمایت از نوجوانان توان یاب

*مرکز نگهداری کودکان خیابانی

*ارائه خدمات به کودکان بی سرپرست

*دادگاه اطفال

*پایگاه خدمات اجتماعی

*اورژانس اجتماعی

*معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه

*انجمن حمایت از کودکان کار

*خلاصه گزارش فعالیت های شبکه یاری کودکان کار و خیابان

*انجمن حامیان کودکان کار و خیابان - دفتر امور آسیب های اجتماعی

*مرکز پژوهش ها - آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی

*نگاهی به آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی