50

 

بسمه تعالی

"  پایگاه اطلاع رسانی خیریه ها و سمن های کشور "

 

 

                     حوزه آسیبهای اجتماعی

                                    طلاق

 

 

* تعریف طلاق :

طلاق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است و در پی آن حقوق و تکالیف متقابلی که بین زوجین در هنگام ازدواج وجود داشته از میان می‌رود. طلاق معمولاً وقتی اتفاق می‌افتد که استحکام رابطه زناشویی از بین می‌رود و میان زوجین ناسازگاری و تنش وجود دارد. طلاق اجتماعی، تغییرات در دوستی‌ها و سایر روابط اجتماعی است که مرد یا زن طلاق گرفته با آن‌ها سر و کار دارد. طلاق روانی، موقعیتی است که از طریق آن فرد پیوندهای وابستگی عاطفی به همسرش را قطع کند و به تنها زیستن تن دردهد.

میان طلاق با فسخ ازدواج متفاوت است. فسخ ازدواج به معنای این است که ازدواج صورت گرفته از ابتدا باطل و بی‌اعتبار بوده‌است. شیوهٔ انجام طلاق در قوانین کشورهای مختلف بسیار متفاوت است اما در اغلب کشورها نیاز به تایید یک دادگاه یا مرجع رسمی حقوقی وجود دارد. مذاهبمختلف نیز رویکردهای متفاوتی به طلاق دارند. طلاق در اسلام به اختیار شوهر انجام می‌شود اما زن نیز در شرایط خاصی ممکن است حق طلاق را به دست بیاورد.

واژه طلاق از ریشه عربی و به معنی «گشودن گره» و «رها کردن» است و در فقه اسلامی «زائل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص» تعریف می‌شود.

 

* تعریف سازمانهای مردم نها حوزه پیشگیری  و کاهش طلاق  :

کلیه سازمانهای مردم نهاد و خیریه که هدف آنها یا بخشی از اهداف انها در راستای کاهش و پیشگیری از طلاق بوده و در این راستا فعالیت آموزشی ، فرهنگی ، اطلاع رسانی انجام میدهند را سمنهای این حوزه می نامیم .


 * قوانین ومقررات حوزه طلاق :

ghanoon talagh   ghavanin khanevade

*سازمانهای متولی حوزه کاهش و پیشگیری از طلاق :

behzisti   vezarat dadgostari   moavenat omoor zanan

****************************************************************************************************************

NGO talagh   gallery film

****************************************************************************************************************

پایگاه ها و سایت های مرتبط با حوزه طلاق و سمن ها

 

ghavanin khanevade   behzisti   vezarat dadgostari   moavenat omoor zanan

ghanoon talagh   sabt ahval   sardaftar   moshavere talagh

pishgiri talagh   mehrie   pishgiri darab   salamat bonyan

asib ejtemaee tootia   ghorbanian talagh   koodakan kar