12345

بسمه تعالی

   

" پایگاه اطلاع رسانی خیریه ها و سمن های کشور"

                            حوزه زنان وخانواده

                                  بازتوانی زنان 

 

  

* تعریف بازتوانی زنان :

به مجموعه برنامه وفعالیتهایی که در راستای بازگرداندن زنان آسیب دیده اجتماعی به منظور کاهش اسیب و ایجاد فرصت دوباره به زندگی عادی بازتوانی زنان است .

* تعریف سازمانهای مردم نهاد حوزه بازتوانی زنان :  

کلیه سمنها وخیریه های که در راستای بازتوانی زنان اقدام به اجرای برنامه های مختلف با تکیه بر آموزش ، توانمند سازی ، حمایت ، میکنند سمنهای این حوزه هستند .

 

* قوانین و مقررات حوزه بازتوانی زنان :

pishgiri baztavani zanan

* سازمانهای متولی حوزه بازتوانی زنان :

behzisti

*********************************************************************************************************************

NGO baztavani zanan   gallery film
*********************************************************************************************************************

پایگاه ها و سایت های مرتبط با حوزه بازتوانی زنان

pishgiri baztavani zanan   moarefi daftar zanan   eslah tarbiat1   bazparvari zanan

baztavani hormozgan   samandehi dokhtara farari   etelaresani hiv   moshavere zanan asibpazir

markaz tahghighat   امور بانوان نهای ریاست جمهوری   شورای فرهنگی اجتماعی زنان  

مرکز تحقیقات زن و خانواده