1818

 

بسمه تعالی

    " پایگاه اطلاع رسانی خیریه ها و سمن های کشور "

                   

                   حوزه حفاظت از محیط زیست

                                محیط زیست 

 

* تعريف محيط زيست :   

محيط زيست عبارتست محيطي شامل هوا ، آب ، خاك ، منابع طبيعي ، گياهان ، جانوران ، انسان و روابط متقابل بين آنها كه سازمان در آن فعاليت مي نمايد .

1 ) محيط زنده :

  • منابع انساني
  • منابع طبيعي

2 ) محيط غير زنده :

  • آب
  • هوا
  • خاك

*تعریف سازمانهای مردم نهاد حوزه حفاظت از محیط زیست :

به کلیه سازمانهای مردم نهاد که در راستای حفاظت از محیط زیست به اجرای برنامه های حمایتی ، آموزشی ، اطلاع رسانی یا هر فعالیتی در راستای ان هدف اقدام مینمایند سازمانهای این بخش می گوییم . برای اطلاعات بیشتر میتوانید موارد زیر را کلیک نمایید .

 

*قوانین ومقررات حفاظت از محیط زیست :

ghavanin mohit zist   hoghoog mohit zist1   moarefi ketab

 

*سازمانهای متولی یا مرتبط:

portal mohit zist   sazman jangalha

**************************************************************************************************************

پایگاه ها و سایت های مرتبط با حوزه حمایت از محیط زیست و سمن ها

NGO mohitzist   gallery film   mohit zist khoozestan   sazman gheir dolati esfahan

gardeshgari roostaiee