حمایت از جنگل ها، مراتع و سمن ها

    

بسمه تعالی

 " پایگاه اطلاع رسانی خیریه ها و سمن های کشور "8787

                            

                              حوزه محیط زیست 

                          حمایت از جنگلها ومراتع 

 

 

* تعریف منابع طبیعی وجنگلها ومراتع :

  منابع طبیعی به مواد و موجودات زنده ای اطلاق می گردد که به طور طبیعی به وجود آمده و انسان د رپیدایش یا خلقت آنها هیچگونه دخالتی نداشته است و اگر به طور صحیح از آنها بهره برداری شود ,هیچوقت  تمام ویا غیر قابل استفاده نمی شوند مانند هوا , آب , خاک , جنگل , مرتع , حیات وحش و ماهی ها و ...
 
منابع طبیعی بر دو دسته اند:
 
الف) جاندار
 
ب) غیر جاندار


* تعریف سازمانهای مرتبط با حوزه جنگلها و مراتع  : 

 به کلیه سازمانهای مردم نهاد که با هدف حمات ودفاع از محیط زیست به انجام فعالیتهایی از قبیل آموزشی ، فرهنگی ، تبلیغی در حوزه حفاظت از منابع طبیعی می پردازند سمنهای این حوزه می نامیم لذا برای  اطلاعت این بخش موارد زیر را کلیک نمایید .

 

* قوانین و مقررات مرتبط با حفاظت از جنگلها  :

ghavanin manabe

* سازمانهای متولی :

sazman jangalha

******************************************************************************************************

NGO jangalha marate   naghsh samanha   gallery film

******************************************************************************************************

پایگاه ها و سایت های مرتبط با حوزه مراتع و جنگلها

akhbar zamin   mazandaran   ghavanin manabe2   wikiped

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…