2828

                                      بسمه تعالی

    " پایگاه اطلاع رسانی خیریه ها و سمن های کشور"

                              

                          حوزه محیط زیست

                                  بازیافت 


* تعریف بازیافت :

 بازیافت به آماده‌سازی مواد برای بهره بری دوباره گفته می‌شود. موادی که معمولاً بازیافت پذیر می‌باشند عبارتند از آهن آلات، قراضه آهن، پلاستیک، شیشه، کاغذ، مقوا، برخی مواد شیمیایی و آشغال که به کود کمپوست تبدیل می‌شود.

  بازیافت از هرز رفتن منابع سودمند و سرمایه‌های ملی جلوگیری می‌کند و مصرف مواد خام و مصرف انرژی را کاهش می‌دهد. با این کار، تولید گازهای گلخانه‌ای نیز کاهش می‌یابد. بازیافت مهم‌ترین مفهوم و یافتار   در مدیریت پسماند است.

 

  * سازمانهای حوزه بازیافت :

  به سازمانهای مردم نهادی که در راستای حفاظت از محیط زیست به صورت اختصاصی یا در بخشی از فعالیت خود در حوزه بازیافت  در این حوزه فعالیت  دارند را می نامیم .

 

*قوانین ومقررات حوزه بازیافت :

modiriat pasmand   ghavanin bazyaft zobale

 

*سازمانهای متولی :

shahdari tehran   portal mohit zist

 ********************************************************************************************************************************

NGO hefazat az mohit zist  
********************************************************************************************************************************

پایگاه ها و سایت های مرتبط با حوزه بازیافت

bazyaft lastic   sanaye bazyaft ir   khabar pasmand   shahdari teh

wiki bazyaft   etehadie sanaye bazyaft   bazyaft kaghaz

portal mohit zist   akhbar mohit zist   tolid kood   bazyaft shiraz