8585  بسمه تعالی

     " پایگاه اطلاع رسانی خیریه ها و سمن های کشور"

                                         علمی فرهنگی 

 

 

تعریف علمی فرهنگی :

به کلیه برنامه ها ، فعالیتها ، ایده ها و طرحها ، وهر انچه که در دو تعریف علم وفرهنگ میگنجد وبه ارتقا یا نزول فرهنگ وعلم مرتبط است حوزه علمی  فرهنگی است.

تعریف فرهنگ : 

فرهنگ راهکارهای شایع موجه در یک جامعه است برای رفع هرگونه نیاز واقعی یا غیر واقعی. فرهنگ همواره نرم افزار است و تمدن شامل آن و سخت افزارهاست به عبارت ساده تر فرهنگ آن چیزی است که مردم با آن زندگی می‌کنند. فرهنگ ازآنِ مردم است؛ ادوارد تایلور (۱۹۱۷-۱۸۳۲) فرهنگ را، مجموعهپیچیده‌ای از دانش‌ها، باورها، هنرها، قوانین، اخلاقیات، عاداتو هرچه که فرد به عنوان عضوی از جامعهاز جامعهٔ خویش فرامی‌گیرد تعریف می‌کند.هر منطقه از هر کشوریمی‌تواند فرهنگ متفاوتی با دیگر مناطق آن کشور داشته باشد. فرهنگ به وسیلهٔآموزش، به نسل بعدی منتقل می‌شود؛ در حالی که ژنتیکبه وسیلهٔ وراثت منتقل می‌شود.. همچنین فرهنگ راهکارهای شایع موجه در یک جامعه است برای رفع هرگونه نیاز واقعی یا غیر واقعی. فرهنگ همواره نرم‌افزاراست و تمدنشامل آن و سخت افزارهاست. مثلاً گفتگو به زبان فارسییک راهکار است بر رفع نیاز رو در رو سخن گفتن و زبان چینیراهکاری دیگر برای مردمانی دیگر برای رفع همین نیاز است.

فرهنگ، راه مشترک زندگی، اندیشه و کنش انسان در یک جامعه است. فرهنگ در بر گیرندهٔ این چیزهاست:

  1. ۱. سازگاری کلی با نیازهای غریزی و فطری واقتصادی یا محیط جغرافیایی پیرامون;
  2. ۲. سازمان مشترکی که برای فرو نشاندن نیازهای اجتماعی و سیاسی که از محیط پیرامون بر خواسته‌اند، پیدا شده است;
  3. ۳. مجموعهٔ مشترکی از اندیشه‌ها و دستاوردها.

فرهنگ شامل هنر، ادبیات، علم، آفرینش‌ها، فلسفهو دیناست.[۷] فرهنگ ها دارای عناصر بسیارند که بطور آمیزه و نامیزه ی معنایی در جامعه شناورند و درست از میان خودآگاه و ناخودآگاه هوشیاری اجتماعی عبور می کند. مردم برای تغییر فرهنگی خود لازم است زحمت زیادی بکشند. زیرا فرهنگ خواهان مانایی است. اما رسانه های جمعی می تواند آن را از راه بیگمان تغییر دهد. در برابر فرهنگ، نافرهنگ است و عبارت است از آنچه جامعه با آن تعامل دارد ولی فرهنگ نیست. مانند اقلیم، آب و هوا، ژن، حوادث، وجود یا عدم منابع طبیعی، سنت های الهی، بیماری ها و .... 

تعریف علم :

علم  به معنای آموختن) ساختاری است برای تولید و ساماندهی دانش دربارهٔ جهان طبیعی در قالب توضیح‌ها و پیش‌بینی‌های آزمایش‌شدنی. یک معنای قدیمیتر و نزدیک که امروزه هنوز هم به کار می‌رود متعلق به ارسطو است و دانش علمی را مجموعه‌ای از آگاهیهای قابل اتکا می‌داند که از لحاظ منطقی و عقلانی قابل توضیح باشند.

*تعریف سازمانهای مردم نهاد مرتبط با حوزه علمی فرهنگی :

کلیه سازمانهای مردم نهاد و خیریه و گاها مراکز فرهنگی علمی خصوصی که کل هدف یا بخش اعظم فعالیت آنها در حوزه فرهنگی وعلمی بوده ودر این بخش به توسعه و ارتقای فضای فرهنگی علمی کمک میکنند .

 

*قوانین ومقررات حوزه علمی فرهنگی :

* قوانین و مقررات | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

* وزارت علوم، تحقیقات و فناوری :: صفحات - قوانین و مقررات

     

*سازمانهای متولی حوزه علم و فرهنگ  :

* وزارت علوم، تحقیقات و فناوری :: صفحات - صفحه اصلی

* به سایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید

****************************************************************************************************************

فهرست سازمانهای مردم نهاد حوزه علمی فرهنگی ( جهت مشاهده کلیک فرمایید .)

* فعالیتها،تجربه ها و ایده های حوزه علم و فرهنگ ( جهت مشاهده کلیک فرمایید .)

* گالری فیلم ( جهت مشاهده کلیک فرمایید .)

 

پایگاه ها و سایت های مرتبط با حوزه علمی فرهنگی

*انتشارات علمی و فرهنگی

*خبرگزاری صدا و سیما

*پایگاه علمی فرهنگی محمد (ص) - صفحه اصلی

*درگاه فرهنگی - دفتر نظارت و ارزیابی فرهنگی و اجتماعی

*انجمن علمی مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی ایران

*بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی سینا

*پایگاه اطلاع رسانی دارالحدیث

*علمی - فرهنگی

*انجمن علمی فرهنگی میزان

*نقش مؤثر سازمان های مردم نهاد در تحقق شعار اقتصاد و فرهنگ

*دانشگاه علم و فرهنگ

*بنیاد علمی فرهنگی امام موسی صدر

*پایگاه اطلاعات، مقالات، سمینارها و ...