7070بسمه تعالی

    "  پایگاه اطلاع رسانی خیریه ها و سمن های کشور "

                              

                         حوزه امور بین الملل

                         همسران اتباع بیگانه

 

 


* تعریف اتباع خارجی :

مقصود از اتباع خارجی ، موضوع ماده 180 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی فرهنگی كه از این پس - قانون نامیده می شود، افرادی هستند ( گذرنامه - پناهنده - مهاجر - آواره) كه تابعیت كشور جمهوری اسلامی ایران را ندارند و تحت عناوین زیر متقاضی ورود به كشور جمهوری اسلامی ایران هستند و تابعیت خارجی آنها مورد قبول دولت جمهوری اسلامی ایران است .

  • پناهنده : به شخصی اطلاق میگردد كه به علت ترس موجه از اینكه به دلایل مربوط به نژاد یا مذهب ، ملیت یا عضویت در یعضی گروههای اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت شكنجه قرار گیرد و درخارج از كشورمحل سكونت خود بسرمی برد و نمی تواند و یا بعلت ترس مذكور نمی خواهد خود را تحت حمایت آن كشور قرار دهد.
  • آواره : فردی است كه به دلیل وقوع جنگ داخلی یا بین المللی ، بدون تشریفات قانونی ، كشور متبوع خود را ترك و یا وادار به ترك آن گردد. اما نمی تواند برابر كنوانسیون 1951 و پروتكل 1967 ژنو و ملحقات آن بیم مو جه از اذیت و آزار را به اثبات برساند.
  • مهاجر : فردی است كه متقاضی اقامت در جمهوری اسلامی ایران باشد و درخواست وی مورد قبول جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته باشد.
  • دارنده گذرنامه : فردی است كه در چارچوب قوانین و مقررات داخلی و بین المللی و با اجازه مخصوص وارد كشور می شود.
 
* تعریف سازمانهای مردم نهاد حوزه همسران اتباع بیگانه :

به کلیه سازمانهای مردم نهادی که در راستای حمایت واحیا حقوق همسران اتباع خارجی که خود تابعیت ایرانی را دارند و به منظور دفاع از حقوق انها گام بر مبدارند سمن این حوزه است . برای اطلاعات این بخش میتوانید موراد زیر را کلیک کنید .

 

* سازمانهای متولی :

* پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی

* سامانه کنسولی - قوانین - وزارت امور خارجه

* معاونت امور زنان و خانواده

****************************************************************************************************************

* فهرست مؤسسات مردم نهاد حوزه همسران اتباع بیگانه( کلیک نمایید )

* قوانین و مقررات، حمایت از همسران اتباع بیگانه و سمن ها ( کلیک نمایید )

* مقالات، فعالیتها،تجربه ها و ایده های حوزه همسران اتباع بیگانه ( کلیک نمایید )

 

پایگاه ها و سایت های مرتبط با حوزه همسران اتباع بیگانه و سمن ها

 

*سامانه کنسولی - روادید اتباع، مردان خارجی دارای همسر ایرانی

*مرکز پژوهش ها، ضوابط و مقررات ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی

*گروه تلاشگران (شبکه یاری کودکان کار و خیابان)

*فصل نهم - ازدواج با اتباع خارجی (180 تا 188) - مشاهده جزئیات

*بهار نیوز - تمایل زنان ایرانی به همسر خارجی