7

 

بسمه تعالی

"  پایگاه اطلاع رسانی خیریه ها و سمن های کشور "

 

                         حوزه آسیبهای اجتماعی

                                      خشونت

 

 

* تعریف خشونت :

خُشونَت استفاده از زور فیزیکی به منظور قراردادن دیگران در وضعیتی بر خلاف خواست‌شان، است. در تمامی جهان خشونت به عنوان ابزاری برای

کنترل استفاده می‌شود، در واقع نوعی تلاش برای سرکوب و متوقف کردن اغتشاشگران در مقابل نگرانی‌های مربوط به اجرای قانون و فرهنگ در یک

ناحیه خاص است. کلمه خشونت طیف گسترده‌ای را پوشش می‌دهد. خشونت می‌تواند از درگیری فیزیکی بین دو انسان تا جنگ و نسل کشی  که

کشته شدن میلون‌ها نفر از نتایج آن است، گسترده شود. شاخص صلح جهانی به روز شده در ژوئن ۲۰۱۰، ۱۴۹ کشور را براساس معیار «عدم خشونت» 

طبقه‌بندی کرده است.

 

* تعریف سازمانهای مرتبط با حوزه مبارزه با خشونت :

کلیه سازمانهای مردم نهاد و خیریه که در راستای کاهش مبارزه با خشونت در جامعه به انجام فعالیتهای حمایتی ، مشاوره ای ، فرهنگی ، آموزشی

و .... می پردازند سمنهای مرتبط این حوزه هستند .

 

* قوانین و مقررات حوزه خشونت :

ghanoon mane khoshoonat alaihe zan

* سازمانهای متولی حوزه خشونت :

behzisti

****************************************************************************************************************

NGO khoshoonat   gallery film   parkhashgari
****************************************************************************************************************

پایگاه ها و سایت های مرتبط با حوزه خشونت و سمن ها

ghanoon mane khoshoonat alaihe zan   pajohesh madadkari   ghorbanian khoshoonat   khoshoonat zanan

khoshoonat koodakan   site orjanse ejtemaee   sazman melal