159

بسمه تعالی

  " پایگاه اطلاع رسانی خیریه ها و سمن های کشور "

 

                       حوزه بهداشت و سلامت

                        پایگاه سلامت اجتماعی

 

 

* تعریف سلامت اجتماعی :

سلامت پدیده ی است که درجه بالایی از بهزیستن جسمی، روانی و اجتماعی را با خود به همراه می آورد و در هر فرنگی معنا و مفهوم خاصی را به دنبال دارد و از طرفی در هرجامعه ای نیز تا اندازه ای به حس مشترک و فرهنگ مردم آن جامعه از سلامت باز می گردد.سلامت اجتماعی مفهوم نسبتا” جدیدی است که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. سلامت در تعریف کلی سازمان جهانی بهداشت، به رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی گفته می شود. بنابراین سلامت اجتماعی بعدی از سلامت است که به کیفیت روابط اجتماعی مربوط می شود. با اینکه مفهوم سلامت اجتماعی مورد توجه و استقبال متخصصان سلامت و به ویژه جامعه شناسان قرار گرفته است، اما هنوز نظریه منسجمی در رابطه با آن ارائه نشده است. کییز از جامعه شناسان پیشتاز در زمینه مفهوم سازی و سنجش سلامت اجتماعی در سطح خرد است. او سلامت اجتماعی را عبارت از چگونگی ارزیابی فرد از عملکردش در برابر اجتماع می داند. از نظر کییز فردی برخورداز از سلامت اجتماعی است که اجتماع را به صورت یک مجموعه معنادار، قابل فهم و بالقوه مفید برای رشد و شکوفایی بداند و احساس کند که به جامعه تعلق دارد، از طرف جامعه پذیرفته می شود و در پیشرفت آن سهیم است. بالاترین سطح سلامت اجتماعی، سلامت جامعه است. سلامت جامعه به میزان مطلوبیت شاخص های کلان اجتماعی از قبیل نرخ طلاق، میزان نابرابری اقتصادی، میزان جرم، نرخ بیکاری، نرخ باسوادی و امثال آن گفته می شود. با توجه به مباحث فوق مشخص می شود که سلامت اجتماعی در کنار سلامت جسمی و روانی از اهمیت چشمگیری برخوردار است؛ زیرا پایین بودن سلامت جامعه، بدون تردید سلامت جسمی و روانی افراد را نیز تهدید خواهد کرد

 

* تعریف پایگاه سلامت اجتماعی :

پایگاه سلامت اجتماعی مکانی است که مردم می‌توانند برای دریافت راهنمایی، گرفتن اطلاعات، یا خدمات اولیه در ارتباط با مسائل اجتماعی، فردی، حقوقی و غیره مراجعه کنند.
مراجعه کنندگان به پایگاه سلامت اجتماعی گروه‌های اجتماعی هستند که خدماتی معین و مرتبط با نیاز‌های خود را دریافت می کنند.به این ترتیب می‌توان فعالیت های پایگاه را با توجه به نیاز مراجعین در دسته های زیر قرار داد:
1.
خدمات مشورتی و مددکاری
2.
خدمات حقوقی، قضائی و انتظامی
3.
خدمات اجتماعی
4.
خدمات آموزشی و اطلاع رسانی
5.
جمع‌آوری آمار و اطلاعات

این پایگاهها یا خود دارای مجوز رسمی هستند و یا تحت نظر موسسات مردم نهاد فعالیت دارند .

 

* قوانین مقررات حوزه پایگاههای سلامت اجتماعی :

dastorolamal salamat ejtemaee   paygah salamat ejtemaee

*سازمان متولی :

behzisti

***************************************************************************************************************

NGO salamat ejtemaee   gallery film

***************************************************************************************************************

پایگاه ها و سایت های مرتبط با حوزه پایگاههای سلامت اجتماعی

paygah salamat ejtemaee   salamat ejtemaee   nasim zendegi sabz   add salamat ejtemae

paygah salamat ejtemaee2   farzane sorkh chabahar