حمایت و توانمندسازی سالمندان

 • 9090

 • بسمه تعالی

 • " پایگاه اطلاع رسانی خیریه ها و سمن های کشور "

 •                                 حوزه مددکاری

 •                             حمایت از سالمندان 

   

 

 • *تعریف سالمند :
 • سالمند به فردی اطلاق می شود که سن او از 60 سال گذشته باشد. این فرد یا در آغاز دوره بازنشستگی است یا سال های پایانی اشتغال را سپری می کند. سالمندی عمدتا" با کاهش نسبی قوای جسمی ، بازنشستگی و دور شدن از موقعیت های شغلی و مسئولیت های مرتبط با آن و درنتیجه کاهش ارتباطات اجتماعی، تنهایی یااحساس تنهایی همراه است.میزان پذیرش شرایط دوره سالمندی درمیان افراد مختلف بافرهنگ های گوناگون متفاوت است. برخی به مرور از مشارکت در زندگی اجتماعی کناره می گیرند و در مقابل جامعه نیز آنها را کنار می گذارد و همین امر احساس بیهودگی و افسردگی را در فرد سالمند تعمیق می کند. ولی برخی دیگر نیز هستنند که با نقش های جدیدی که مطابق با وضعیت ایشان است این دوره را به دوره ای نسبتا" فعال و رضایتبخش بدل می کنند.
 • *تعریف سازمانهای مردم نهاد و مراکز  مرتبط با سالمندان :

  کلیه سازمانهای مردم نهاد ، خیریه و مراکزی که در راستای حمایت و توانمند سازی قشر سالمند به انجام فعالیتهای اموزشی ، تفریحی ، فرهنگی می پردازند سمنها مراکز این بخش هستند .

 • * قوانین ومقررات مرتبط با حوزه سالمند :

          jaygah salmandi   rahbord hemayat salmandan

 • *سازمان های متولی :

          behzisti

 • ********************************************************************************************************

          NGO salmandan   gallery film

 • ********************************************************************************************************

          پایگاه ها و سایت های مرتبط با حوزه حمایت و توانمندسازی سالمندان

          tavanbakhshi maloolin   marakez salmandan   salmandan hoghogh bashar   salmandan tohid1

          behzisti khorasan razavi   tahlil salmandan   khabar vezarat behdasht   behzisti

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…