فرهنگی ورزشی

                                      

" بسمه تعالی "

 

" پایگاه اطلاع رسانی خیریه ها و سمن های کشور "

 

فرهنگی ورزشی

 

8788

***********************************************************

*تعریف فرهنگی ورزشی : 

تعریف ورزش :

وَرزش به فعالیتها یا مهارتهای عادی جسمانی ای گفته می شود که بر پایه یک رشته قوانین مورد توافق همگانی و با اهداف تفریحی، یا برای مسابقه، نشاط شخصی، دستیابی به ورزیدگی، مهارت جویی یا آمیزه ای از این اهداف انجام می گیرد.


تعریف فرهنگ :

فرهنگ راهکارهای شایع موجه در یک جامعه است برای رفع هرگونه نیاز واقعی یا غیر واقعی. فرهنگ همواره نرم افزار است و تمدن شامل آن و سخت افزارهاست.[۱] به عبارت ساده تر فرهنگ آن چیزی است که مردم با آن زندگی می‌کنند. فرهنگ ازآنِ مردم است؛[۲] ادوارد تایلور (۱۹۱۷-۱۸۳۲) فرهنگ را، مجموعهپیچیده‌ای از دانش‌ها، باورها، هنرها، قوانین، اخلاقیات، عاداتو هرچه که فرد به عنوان عضوی از جامعهاز جامعهٔ خویش فرامی‌گیرد تعریف می‌کند.[۳][۴] هر منطقه از هر کشوریمی‌تواند فرهنگ متفاوتی با دیگر مناطق آن کشور داشته باشد.[۵] فرهنگ به وسیلهٔآموزش، به نسل بعدی منتقل می‌شود؛ در حالی که ژنتیکبه وسیلهٔوراثتمنتقل می‌شود. همچنین فرهنگ راهکارهای شایع موجه در یک جامعهاست برای رفع هرگونه نیاز واقعی یا غیر واقعی.[۶] فرهنگ همواره نرم‌افزاراست و تمدنشامل آن و سخت افزارهاست. مثلاً گفتگو به زبان فارسییک راهکار است بر رفع نیاز رو در رو سخن گفتن و زبان چینیراهکاری دیگر برای مردمانی دیگر برای رفع همین نیاز است.

فرهنگ، راه مشترک زندگی، اندیشه و کنش انسان در یک جامعه است. فرهنگ در بر گیرندهٔ این چیزهاست:

  1. ۱. سازگاری کلی با نیازهای غریزی و فطری واقتصادی یا محیط جغرافیایی پیرامون;
  2. ۲. سازمان مشترکی که برای فرو نشاندن نیازهای اجتماعی و سیاسی که از محیط پیرامون بر خواسته‌اند، پیدا شده است;
  3. ۳. مجموعهٔ مشترکی از اندیشه‌ها و دستاوردها.

فرهنگ شامل هنر، ادبیات، علم، آفرینش‌ها، فلسفهو دیناست.[۷] فرهنگ ها دارای عناصر بسیارند که بطور آمیزه و نامیزه ی معنایی در جامعه شناورند و درست از میان خودآگاه و ناخودآگاه هوشیاری اجتماعی عبور می کند. مردم برای تغییر فرهنگی خود لازم است زحمت زیادی بکشند. زیرا فرهنگ خواهان مانایی است. اما رسانه های جمعی می تواند آن را از راه بیگمان تغییر دهد. در برابر فرهنگ، نافرهنگ است و عبارت است از آنچه جامعه با آن تعامل دارد ولی فرهنگ نیست. مانند اقلیم، آب و هوا، ژن، حوادث، وجود یا عدم منابع طبیعی، سنت های الهی، بیماری ها و

 

* تعریف سازمانهای مردم نهاد حوزه فرهنگی ورزشی :

سازمانهای مردم نها د و خیریه و گاها مراکز فرهنگی ورزشی که کل اهداف آنها یا بخش اعظم آن در راستای اجرای برنامه ها و طرحها و ایده هایی که مرتبط با تعاریف فرهنگی ، ورزشی است سمنهای این حوزه مینامیم .

* قوانین ومقررات حوزه فرهنگی ورزشی :

* درگاه الکترونیکی وزارت ورزش و جوانان:: قوانین حوزه ورزش و ...

* وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | قوانین و مقررات | فصل اول

 

*سازمانهای متولی 

* درگاه الکترونیکی وزارت ورزش و جوانان:: صفحه ورودی

* وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

**************************************************************************************************************************

*فهرست سازمانهای مردم نهاد حوزه فرهنگی، ورزشی (کلیک فرمایید)

*گالری فیلم(کلیک فرمایید)

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…