بسمه تعالی

پایگاه اطلاع رسانی خیریه ها و سمن های کشور

" لیست سمنهای مرتبط با حوزه سلامت روان " 

 

کد خیریهلوگوخیریه
7572 پایگاه سلامت اجتماعی زینب کبری تفت

پایگاه سلامت اجتماعی زینب کبری تفت (- یزد / تفت )

7777 موسسه همياران حامي سلامت و توسعه اجتماعي یزد

موسسه همياران حامي سلامت و توسعه اجتماعي یزد (- یزد / یزد )

7759 موسسه رشد و ارتقاي سلامت اجتماعي يزد

موسسه رشد و ارتقاي سلامت اجتماعي يزد (- یزد / یزد )

7581 پایگاه سلامت اجتماعی فرصت زارج

پایگاه سلامت اجتماعی فرصت زارج (- یزد / زارچ )

7580 پایگاه سلامت اجتماعی بانوان خدیجه کبری یزد

پایگاه سلامت اجتماعی بانوان خدیجه کبری یزد (- یزد / یزد )

7579 پایگاه سلامت اجتماعی بانوان خانه دار توانمند یزد

پایگاه سلامت اجتماعی بانوان خانه دار توانمند یزد (- یزد / یزد )

7577 پایگاه سلامت اجتماعی مهرجویان مهریز

پایگاه سلامت اجتماعی مهرجویان مهریز (- یزد / مهریز )

7576 پایگاه سلامت اجتماعی هدایت طبس

پایگاه سلامت اجتماعی هدایت طبس (- یزد / طبس )

7575 پایگاه سلامت اجتماعی آوای مهدر صدوق

پایگاه سلامت اجتماعی آوای مهدر صدوق (- یزد / صدوق )

7574 پایگاه سلامت اجتماعی طلوع امید خاتم

پایگاه سلامت اجتماعی طلوع امید خاتم (- یزد / خاتم )

7573 پایگاه سلامت اجتماعی نرگس نصرآباد تفت

پایگاه سلامت اجتماعی نرگس نصرآباد تفت (- یزد / تفت )

7571 پایگاه سلامت اجتماعی خانه مهر بافق

پایگاه سلامت اجتماعی خانه مهر بافق (- یزد / بافق )

7569 پایگاه سلامت اجتماعی راه سبز ابرکوه

پایگاه سلامت اجتماعی راه سبز ابرکوه (- یزد / ابرکوه )

7041 جمعیت دوستداران بهزیستی ساری

جمعیت دوستداران بهزیستی ساری (- مازندران / ساری )

6896 جمعیت  همیاران سلامت روان اجتماعی همدان

جمعیت  همیاران سلامت روان اجتماعی همدان (- همدان / همدان )

6876 موسسه فرهنگي اجتماعي زنان ريحانه اسدآباد

موسسه فرهنگي اجتماعي زنان ريحانه اسدآباد (- همدان / اسد آباد )

6805 كانون بازنشستگان شبكه بهداشت  ودرمان نهاوند

كانون بازنشستگان شبكه بهداشت ودرمان نهاوند (- همدان / نهاوند )

6763 پایگاه سلامت اجتماعی همیاران سلامت اجتماعی همدان

پایگاه سلامت اجتماعی همیاران سلامت اجتماعی همدان (- همدان / همدان )

6762 پایگاه سلامت اجتماعی انجمن توان بخشی نهاوند

پایگاه سلامت اجتماعی انجمن توان بخشی نهاوند (- همدان / نهاوند )

6761 پایگاه سلامت اجتماعی جامعه معلولین ملایر

پایگاه سلامت اجتماعی جامعه معلولین ملایر (- همدان / ملایر)

6760 پایگاه سلامت اجتماعی انجمن پویش بهار

پایگاه سلامت اجتماعی انجمن پویش بهار (- همدان / بهار )

6364 انجمن خیریه حمایت از بیماران دیابتی استان مرکزی

انجمن خیریه حمایت از بیماران دیابتی استان مرکزی (- مرکزی / اراک )

6135 همياران سلامت روان اجتماعي امدادچالوس

همياران سلامت روان اجتماعي امدادچالوس (- مازندران / چالوس )

6067 مركز خيريه حمايت از بيماران ديابتي نيازمند استان مازندران

مركز خيريه حمايت از بيماران ديابتي نيازمند استان مازندران ( / - مازندران)

5844 خیریه حامیان سلامت و روان فومن

خیریه حامیان سلامت و روان فومن (- گیلان / فومن )

4805 خیریه توانمند سازی بیماران اعصاب و روان فارس

خیریه توانمند سازی بیماران اعصاب و روان فارس (- فارس / شیراز )

4718 انجمن سلامت روان مهرورزان بوانات

انجمن سلامت روان مهرورزان بوانات (- فارس / بوانات )

4517 موسسه ارتقاء سلامت زنان ایرانیان  تهران

موسسه ارتقاء سلامت زنان ایرانیان تهران (- تهران / تهران)

4024 موسسه خیریه رضویه - مشهد

موسسه خیریه رضویه - مشهد (- خراسان رضوی / مشهد)

4022 موسسه خیریه رضویه مشهد

موسسه خیریه رضویه مشهد (- خراسان رضوی / مشهد)

3996 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی یاسین خلیل آباد

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی یاسین خلیل آباد (- خراسان رضوی / خلیل آباد)

3995 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی یاس سرخس

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی یاس سرخس (- خراسان رضوی / سرخس)

3994 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی همیشه بهار مشهد

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی همیشه بهار مشهد (- خراسان رضوی / مشهد)

3993 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی همراز گلستان مشهد

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی همراز گلستان مشهد (- خراسان رضوی / مشهد)

3992 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی هدایت شرق نیشابور

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی هدایت شرق نیشابور (- خراسان رضوی / نیشابور)

3991 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی مهر کاشمر

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی مهر کاشمر (- خراسان رضوی / کاشمر)

3990 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی معراج مشهد

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی معراج مشهد (- خراسان رضوی / مشهد)

3989 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی کاویان مشهد

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی کاویان مشهد (- خراسان رضوی / مشهد)

3988 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی طلیعه طوس مهر مشهد

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی طلیعه طوس مهر مشهد (- خراسان رضوی / مشهد)

3987 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی شکوفه گناباد

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی شکوفه گناباد (- خراسان رضوی / گناباد)

3986 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی سفیر آرامش کاشمر

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی سفیر آرامش کاشمر (- خراسان رضوی / کاشمر)

3985 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی رهنما مشهد

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی رهنما مشهد (- خراسان رضوی / مشهد)

3984 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی راه زندگی مشهد

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی راه زندگی مشهد (- خراسان رضوی / مشهد)

3983 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی حضرت مریم علیها سلام سبزوار

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی حضرت مریم علیها سلام سبزوار (- خراسان رضوی / سبزوار)

3982 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی توانا قوچان

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی توانا قوچان ( / - خراسان رضوی)

3981 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی پویا تربت حیدریه

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی پویا تربت حیدریه ( / - خراسان رضوی)

3980 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی آفتاب مشهد

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی آفتاب مشهد ( / - خراسان رضوی)

3979 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی آریا مشهد

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی آریا مشهد ( / - خراسان رضوی)

3978 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی آرامش مشهد

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی آرامش مشهد ( / - خراسان رضوی)

3977 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی امید بردسکن

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی امید بردسکن (- خراسان رضوی / بردسکن)

3900 مرکز توانبخشی معلولان ذهنی روان کودک مشهد

مرکز توانبخشی معلولان ذهنی روان کودک مشهد (- خراسان رضوی / مشهد)

3899 مرکز توانبخشی معلولان ذهنی روان پویا مشهد

مرکز توانبخشی معلولان ذهنی روان پویا مشهد (- خراسان رضوی / مشهد)

3898 مرکز توانبخشی معلولان ذهنی آریا تربت جام

مرکز توانبخشی معلولان ذهنی آریا تربت جام (- خراسان رضوی / تربت جام)

3897 مرکز توانبخشی بیماریهای مزمن مشهد هستی

مرکز توانبخشی بیماریهای مزمن مشهد هستی (- خراسان رضوی / مشهد)

3896 مرکز توانبخشی بیماریهای مزمن مشهد قائم

مرکز توانبخشی بیماریهای مزمن مشهد قائم (- خراسان رضوی / مشهد)

3895 مرکز توانبخشی بیماریهای مزمن مشهد عاطف

مرکز توانبخشی بیماریهای مزمن مشهد عاطف (- خراسان رضوی / مشهد)

3894 مرکز توانبخشی بیماریهای مزمن مشهد ثامن

مرکز توانبخشی بیماریهای مزمن مشهد ثامن (- خراسان رضوی / مشهد)

3893 مرکز توانبخشی بیماریهای مزمن مشهد توس

مرکز توانبخشی بیماریهای مزمن مشهد توس (- خراسان رضوی / مشهد)

3892 مرکز توانبخشی بیماریهای مزمن مشهد - آوا

مرکز توانبخشی بیماریهای مزمن مشهد - آوا (- خراسان رضوی / مشهد)

3738 پایگاه سلامت اجتماعی مشهد — سلامت اجتماعی

پایگاه سلامت اجتماعی مشهد — سلامت اجتماعی (- خراسان رضوی / مشهد)

2911 خیریه حمایت از بیماران هموفیلی و ترومبوفیلی ایرانیان مهتاتهران

خیریه حمایت از بیماران هموفیلی و ترومبوفیلی ایرانیان مهتاتهران (- تهران / تهران)

2838 جمعيت حمايت از سلامت بهداشت و روان تهران

جمعيت حمايت از سلامت بهداشت و روان تهران (- تهران / تهران)

2596 انجمن بازتواني رواني اجتماعي بهروان

انجمن بازتواني رواني اجتماعي بهروان (- تهران / تهران)

2418 موسسه خدمات روانشناسي و روانپزشكي آرامش كرج

موسسه خدمات روانشناسي و روانپزشكي آرامش كرج (- البرز / کرج)

2059 موسسه جامع روانی مزمن نور دهاقان

موسسه جامع روانی مزمن نور دهاقان (- اصفهان / دهاقان)

1109 انجمن حمایت از بیماران روانی مزمن خیریه روان تبریز

انجمن حمایت از بیماران روانی مزمن خیریه روان تبریز (- آذربایجان شرقی / تبریز)

853 پایگاه سلامت اجتماعی همیاران مرند

پایگاه سلامت اجتماعی همیاران مرند (- آذربایجان شرقی / مرند)

852 پایگاه سلامت اجتماعی شهیدکلانتری مرند

پایگاه سلامت اجتماعی شهیدکلانتری مرند (- آذربایجان شرقی / مرند)

851 پایگاه سلامت اجتماعی گلشن راز شبستر

پایگاه سلامت اجتماعی گلشن راز شبستر (- آذربایجان شرقی / شبستر)

850 پایگاه سلامت اجتماعی همیاران تبریز

پایگاه سلامت اجتماعی همیاران تبریز (- آذربایجان شرقی / تبریز)

849 پایگاه سلامت اجتماعی میعاد تبریز

پایگاه سلامت اجتماعی میعاد تبریز (- آذربایجان شرقی / تبریز)

848 پایگاه سلامت اجتماعی مهرائل گلی تبریز

پایگاه سلامت اجتماعی مهرائل گلی تبریز (- آذربایجان شرقی / تبریز)

847 پایگاه سلامت اجتماعی فروغ زندگی تبریز

پایگاه سلامت اجتماعی فروغ زندگی تبریز (- آذربایجان شرقی / تبریز)

845 پایگاه سلامت اجتماعی شمیم مهرگان تبریز

پایگاه سلامت اجتماعی شمیم مهرگان تبریز (- آذربایجان شرقی / تبریز)

844 پایگاه سلامت اجتماعی باران مهر تبریز

پایگاه سلامت اجتماعی باران مهر تبریز (- آذربایجان شرقی / تبریز)

843 پایگاه سلامت اجتماعی امام حسین (ع)تبریز

پایگاه سلامت اجتماعی امام حسین (ع)تبریز (- آذربایجان شرقی / تبریز)

842 پایگاه سلامت اجتماعی الزهرا تبریز

پایگاه سلامت اجتماعی الزهرا تبریز (- آذربایجان شرقی / تبریز)

841 پایگاه سلامت اجتماعی ثامن الائمه تبریز

پایگاه سلامت اجتماعی ثامن الائمه تبریز (- آذربایجان شرقی / تبریز)

456 پایگاه سلامت اجتماعی کرمان — بشارت

پایگاه سلامت اجتماعی کرمان — بشارت (- کرمان / کرمان )

276 موسسه خیریه مهرآفرین

موسسه خیریه مهرآفرین (- کرمان / کرمان )