فهرست سمن ها و خیریه های حوزه پژوهشی، علمی ، تحقیقاتی

 

"  فهرست سازمانهای مردم نهاد حوزه پژوهش و تحقیقات "

 

کد خیریهلوگوخیریهاطلاعاتتاریخ
9630 موسسه پژوهشگران برنا

موسسه پژوهشگران برنا (- کردستان / سنندج )

حوزه فعالیت:
امور بین الملل و حقوق بشر
11-05-2015
از vedaei
1 بازدید (ها)
8951 پژوهش و نوآوران دانش

پژوهش و نوآوران دانش ( / - همدان)

  11-01-2015
از roohi
1 بازدید (ها)
8637 nopic

انجمن آموزش فرهنگی زنان پژوهشگر همیار شهرستان ازنا ( / - لرستان)

حوزه فعالیت:
امور زنان و خانواده
10-26-2015
از vedaei
6 بازدید (ها)
8457 nopic

انجمن زنان پژوهشگر تاریخ ( / - البرز)

حوزه فعالیت:
امور زنان و خانواده
10-22-2015
از vedaei
4 بازدید (ها)
8243 nopic

مرکز تحقیقاتی، علمی پژوهشی رهایش ( / - سیستان و بلوچستان)

حوزه فعالیت:
امور زنان و خانواده
10-21-2015
از vedaei
6 بازدید (ها)
7846 خانه فرهنگ و انديشه شمس تبريزي(پژوهشي وفرهنگي) خوی

خانه فرهنگ و انديشه شمس تبريزي(پژوهشي وفرهنگي) خوی (- آذربایجان غربی / خوی)

حوزه فعالیت:
سایر
07-28-2015
از gholami
8 بازدید (ها)
7673 مجتمع علمي پژوهشي امام صادق (ع) يزد

مجتمع علمي پژوهشي امام صادق (ع) يزد (- یزد / یزد )

حوزه فعالیت:
امور بین الملل و حقوق بشر
07-28-2015
از gholami
5 بازدید (ها)
7291 موسسه تحقیقاتی پژوهشی طب الائمه( علیه السلام ) کاشان

موسسه تحقیقاتی پژوهشی طب الائمه( علیه السلام ) کاشان (- اصفهان / کاشان)

حوزه فعالیت:
امور بین الملل و حقوق بشر
07-28-2015
از bahrami
13 بازدید (ها)
6879 موسسه فرهنگي پژوهشي ديني نورانديشان هگمتانه همدان

موسسه فرهنگي پژوهشي ديني نورانديشان هگمتانه همدان (- همدان / همدان )

حوزه فعالیت:
قرآنی ، مذهبی
امور بین الملل و حقوق بشر
07-28-2015
از gholami
6 بازدید (ها)
6806 كانون علمي پژوهشي پويش بهار

كانون علمي پژوهشي پويش بهار (- همدان / بهار )

حوزه فعالیت:
امور بین الملل و حقوق بشر
07-28-2015
از gholami
6 بازدید (ها)
6764 پژوهشي پويش  بهار

پژوهشي پويش بهار (- همدان / بهار )

حوزه فعالیت:
امور بین الملل و حقوق بشر
07-28-2015
از gholami
7 بازدید (ها)
6532 مركز علمي پژوهشي نجوم شهرستان كميجان

مركز علمي پژوهشي نجوم شهرستان كميجان (- مرکزی / کمیجان )

حوزه فعالیت:
امور بین الملل و حقوق بشر
07-28-2015
از bahrami
6 بازدید (ها)
6439 خیریه علمی و پژوهشی امام صادق (علیه السلام )ساوه

خیریه علمی و پژوهشی امام صادق (علیه السلام )ساوه (- مرکزی / ساوه )

حوزه فعالیت:
نیکوکاری و امور خیریه
07-28-2015
از bahrami
36 بازدید (ها)
6039 موسسه انجمن نخبگان پژوهشگران و مخترعان بروجرد

موسسه انجمن نخبگان پژوهشگران و مخترعان بروجرد (- لرستان / بروجرد )

حوزه فعالیت:
امور بین الملل و حقوق بشر
07-28-2015
از bahrami
7 بازدید (ها)
5958 باشگاه پژوهشگران رشد بروجرد

باشگاه پژوهشگران رشد بروجرد (- لرستان / بروجرد )

حوزه فعالیت:
امور بین الملل و حقوق بشر
07-28-2015
از bahrami
7 بازدید (ها)
5933 انجمن آموزشي فرهنگي زنان پژوهشگر هميار ازنا

انجمن آموزشي فرهنگي زنان پژوهشگر هميار ازنا (- لرستان / ازنا )

حوزه فعالیت:
امور بین الملل و حقوق بشر
07-28-2015
از bahrami
14 بازدید (ها)
5768 موسسه تحقيقاتي پژوهشگران جوان گنبد کاووس

موسسه تحقيقاتي پژوهشگران جوان گنبد کاووس (- گلستان / گنبدکاووس )

حوزه فعالیت:
امور بین الملل و حقوق بشر
07-28-2015
از gholami
7 بازدید (ها)
5644 خانه پژوهشهاي ديني شفق گرگان

خانه پژوهشهاي ديني شفق گرگان (- گلستان / گرگان )

حوزه فعالیت:
قرآنی ، مذهبی
07-28-2015
از gholami
6 بازدید (ها)
5603 مؤسسه علمي،پژوهشي، فرهنگي،اجتماعي كنكاش آسمان دنا

مؤسسه علمي،پژوهشي، فرهنگي،اجتماعي كنكاش آسمان دنا (- کهکیلویه و بویر احمد / یاسوج )

حوزه فعالیت:
امور بین الملل و حقوق بشر
07-28-2015
از gholami
16 بازدید (ها)
5596 مؤسسه پژوهشي،تحقيقاتي،فرهنگي و اجتماعي معرفت

مؤسسه پژوهشي،تحقيقاتي،فرهنگي و اجتماعي معرفت (- کهکیلویه و بویر احمد / یاسوج )

حوزه فعالیت:
امور بین الملل و حقوق بشر
07-28-2015
از gholami
11 بازدید (ها)
5595 مؤسسه پژوهشي، فرهنگي، اجتماعي مبارزه با آسيب هاي اجتماعي ياوران

مؤسسه پژوهشي، فرهنگي، اجتماعي مبارزه با آسيب هاي اجتماعي ياوران (- کهکیلویه و بویر احمد / یاسوج )

حوزه فعالیت:
قرآنی ، مذهبی
امور بین الملل و حقوق بشر
آسیب های اجتماعی
07-28-2015
از gholami
18 بازدید (ها)
5329 موسسه علمي پژوهشي گستران شفق قم

موسسه علمي پژوهشي گستران شفق قم (- قم / قم)

حوزه فعالیت:
امور بین الملل و حقوق بشر
07-28-2015
از gholami
10 بازدید (ها)
5230 پژوهش گستران شفق قم

پژوهش گستران شفق قم (- قم / قم)

حوزه فعالیت:
سایر
07-28-2015
از gholami
7 بازدید (ها)
5145 موسسه علمي و پژوهشي ققنوس قزوين

موسسه علمي و پژوهشي ققنوس قزوين (- قزوین / قزوین )

حوزه فعالیت:
امور بین الملل و حقوق بشر
07-28-2015
از gholami
102 بازدید (ها)
4881 كانون پژوهشي ، آموزشي پيشگيري از سوانح و حوادث شيراز

كانون پژوهشي ، آموزشي پيشگيري از سوانح و حوادث شيراز ( / - فارس)

حوزه فعالیت:
امور بین الملل و حقوق بشر
07-28-2015
از bahrami
5 بازدید (ها)
4691 انجمن پژوهشگران احياء پايدار مناطق خشك شیراز

انجمن پژوهشگران احياء پايدار مناطق خشك شیراز (- فارس / شیراز )

حوزه فعالیت:
سایر
07-28-2015
از bahrami
5 بازدید (ها)
4629 موسسه پيشگام پژوهش صددروازه دامغان

موسسه پيشگام پژوهش صددروازه دامغان (- سمنان / دامغان )

حوزه فعالیت:
امور بین الملل و حقوق بشر
07-28-2015
از gholami
5 بازدید (ها)
4532 انجمن پژوهشي پويان پژوهان گرمسار

انجمن پژوهشي پويان پژوهان گرمسار (- سمنان / گرمسار )

حوزه فعالیت:
امور بین الملل و حقوق بشر
07-28-2015
از gholami
7 بازدید (ها)
4503 nopic

بنیاد پژوهش های ناشنوایان ایران ( / - تهران)

حوزه فعالیت:
مشاوره و مددکاری
امور بین الملل و حقوق بشر
07-28-2015
از gholami
14 بازدید (ها)
4475 موسسه پژوهشي پويندگان خرمدره

موسسه پژوهشي پويندگان خرمدره (- زنجان / خرمدره)

حوزه فعالیت:
امور بین الملل و حقوق بشر
07-28-2015
از gholami
12 بازدید (ها)
3649 موسسه تحقيقات وپژوهش زنان وخانواده پويندگان نهبندان

موسسه تحقيقات وپژوهش زنان وخانواده پويندگان نهبندان (- خراسان جنوبی / نهبندان)

حوزه فعالیت:
امور بین الملل و حقوق بشر
07-28-2015
از gholami
5 بازدید (ها)
3459 nopic

مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ( / - تهران)

حوزه فعالیت:
امور بین الملل و حقوق بشر
07-28-2015
از gholami
6 بازدید (ها)
3120 nopic

مرکز آموزش و پژوهش بیماریهای پوست و جذام ( / - تهران)

حوزه فعالیت:
امور بین الملل و حقوق بشر
07-28-2015
از gholami
7 بازدید (ها)
3052 كانون پژوهشي اجتماعي فرهنگي طليعه رويش تهران

كانون پژوهشي اجتماعي فرهنگي طليعه رويش تهران (- تهران / تهران)

حوزه فعالیت:
امور بین الملل و حقوق بشر
07-28-2015
از gholami
6 بازدید (ها)
3051 كانون پژوهشي اجتماعي فرهنگي رويش

كانون پژوهشي اجتماعي فرهنگي رويش (- تهران / تهران)

حوزه فعالیت:
نیکوکاری و امور خیریه
امور بین الملل و حقوق بشر
07-28-2015
از gholami
8 بازدید (ها)
2726 انجمن مشاوره و پژوهش آواي مهر هستيا رباط کریم

انجمن مشاوره و پژوهش آواي مهر هستيا رباط کریم (- تهران / رباط کریم)

حوزه فعالیت:
امور بین الملل و حقوق بشر
07-28-2015
از gholami
45 بازدید (ها)
2412 موسسه پژوهشي مكتب الزهرا (س)كرج

موسسه پژوهشي مكتب الزهرا (س)كرج (- البرز / کرج)

حوزه فعالیت:
امور بین الملل و حقوق بشر
07-28-2015
از gholami
7 بازدید (ها)
2243 پژوهش وگسترش دانش نوين جنسي كرج

پژوهش وگسترش دانش نوين جنسي كرج (- البرز / کرج)

حوزه فعالیت:
امور بین الملل و حقوق بشر
07-28-2015
از gholami
5 بازدید (ها)
1929 مجمع فرهنگي پژوهشي امام اميرالمؤمنين (علیه السلام)

مجمع فرهنگي پژوهشي امام اميرالمؤمنين (علیه السلام) (- اصفهان / اصفهان)

حوزه فعالیت:
امور بین الملل و حقوق بشر
07-28-2015
از bahrami
12 بازدید (ها)
1089 nopic

موسسه مطالعات منطقه اي پژوهشگران ( / - سیستان و بلوچستان)

حوزه فعالیت:
امور بین الملل و حقوق بشر
07-28-2015
از ahmadian
15 بازدید (ها)
963 nopic

مركز تحقيقاتي پژوهشي رهايش ( / - سیستان و بلوچستان)

حوزه فعالیت:
امور بین الملل و حقوق بشر
07-28-2015
از ahmadian
8 بازدید (ها)
589 موسسه پژوهشي و آموزشي كودكان نوازش پاكان

موسسه پژوهشي و آموزشي كودكان نوازش پاكان (- کرمان / کرمان )

حوزه فعالیت:
امور بین الملل و حقوق بشر
امور کودکان
07-28-2015
از bahrami
8 بازدید (ها)
297 انجمن حمایت از پژوهش و درمان بیماران سرطانی تبریز

انجمن حمایت از پژوهش و درمان بیماران سرطانی تبریز (- آذربایجان شرقی / تبریز)

حوزه فعالیت:
بهداشت و سلامت
امور بین الملل و حقوق بشر
07-28-2015
از gholami
8 بازدید (ها)
 
برای مشاهده مؤسسات و سمن های مربوط به این حوزه از بخش جستجوی پیشرفته در سمت چپ و انتخاب حوزه مربوطه استفاده فرمایید.
برای مشاهده فهرست کل مؤسسات و سمن ها اینجا کلیک فرمایید.

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…