فهرست مؤسسات مردم نهاد حوزه کودکان بی سرپرست

                             

 " فهرست سازمانهای مردم حوزه نگهداری از کودکان بی سرپرست "

 

کد خیریهلوگوخیریهاطلاعاتتاریخ
8082 مرکز فرزند خواندگی حضرت معصومه (سلام الله علیها)شهرکرد

مرکز فرزند خواندگی حضرت معصومه (سلام الله علیها)شهرکرد (- چهارمحال و بختیاری / شهرکرد)

حوزه فعالیت:
امور کودکان
08-20-2015
از bahrami
12 بازدید (ها)
8081 مرکز فرزند خواندگی حضرت ابوالفضل (علیه السلام) بروجن

مرکز فرزند خواندگی حضرت ابوالفضل (علیه السلام) بروجن (- چهارمحال و بختیاری / بروجن)

حوزه فعالیت:
امور کودکان
08-20-2015
از bahrami
13 بازدید (ها)
8080 مرکز فرزند خواندگی پیامبر اعظم(صلی الله علیه وآله وسلم)فارسان

مرکز فرزند خواندگی پیامبر اعظم(صلی الله علیه وآله وسلم)فارسان (- چهارمحال و بختیاری / فارسان)

حوزه فعالیت:
امور کودکان
08-20-2015
از bahrami
13 بازدید (ها)
8079 مرکز فرزند خواندگی امیرالمومنین (علیه السلام) فارسان

مرکز فرزند خواندگی امیرالمومنین (علیه السلام) فارسان (- چهارمحال و بختیاری / فارسان)

حوزه فعالیت:
امور کودکان
08-20-2015
از bahrami
18 بازدید (ها)
8078 مرکز فرزند خواندگی امام علی (ع)

مرکز فرزند خواندگی امام علی (ع) (- چهارمحال و بختیاری / شهرکرد)

حوزه فعالیت:
امور کودکان
08-20-2015
از bahrami
15 بازدید (ها)
7820 مرکز فرزند خواندگی گلستان ارم میاندوآب

مرکز فرزند خواندگی گلستان ارم میاندوآب (- آذربایجان غربی / میاندواب)

حوزه فعالیت:
نیکوکاری و امور خیریه
07-28-2015
از gholami
21 بازدید (ها)
7818 مرکز فرزند خواندگی روناک مهاباد

مرکز فرزند خواندگی روناک مهاباد (- آذربایجان غربی / مهاباد)

حوزه فعالیت:
نیکوکاری و امور خیریه
07-28-2015
از gholami
7 بازدید (ها)
7817 مرکز فرزند خواندگی امین مهاباد

مرکز فرزند خواندگی امین مهاباد (- آذربایجان غربی / مهاباد)

حوزه فعالیت:
نیکوکاری و امور خیریه
07-28-2015
از gholami
8 بازدید (ها)
7816 مرکز فرزند خواندگی مهاباد

مرکز فرزند خواندگی مهاباد (- آذربایجان غربی / مهاباد)

حوزه فعالیت:
نیکوکاری و امور خیریه
07-28-2015
از gholami
6 بازدید (ها)
7814 مرکز فرزند خواندگی گلستان شادی شاهین دژ

مرکز فرزند خواندگی گلستان شادی شاهین دژ (- آذربایجان غربی / شاهین دژ)

حوزه فعالیت:
نیکوکاری و امور خیریه
07-28-2015
از gholami
8 بازدید (ها)
7813 مرکز فرزند خواندگی صبا سلماس

مرکز فرزند خواندگی صبا سلماس (- آذربایجان غربی / سلماس)

حوزه فعالیت:
نیکوکاری و امور خیریه
07-28-2015
از gholami
14 بازدید (ها)
7810 مرکز فرزند خواندگی فرشته خوی

مرکز فرزند خواندگی فرشته خوی (- آذربایجان غربی / خوی)

حوزه فعالیت:
نیکوکاری و امور خیریه
07-28-2015
از gholami
9 بازدید (ها)
7809 مرکز فرزند خواندگی فروغ خوی

مرکز فرزند خواندگی فروغ خوی (- آذربایجان غربی / خوی)

حوزه فعالیت:
نیکوکاری و امور خیریه
07-28-2015
از gholami
10 بازدید (ها)
7807 مرکز فرزند خواندگی بوستان بوکان

مرکز فرزند خواندگی بوستان بوکان (- آذربایجان غربی / بوکان)

حوزه فعالیت:
نیکوکاری و امور خیریه
07-28-2015
از gholami
5 بازدید (ها)
7805 مرکز فرزند خواندگی هانیه ارومیه

مرکز فرزند خواندگی هانیه ارومیه (- آذربایجان غربی / ارومیه)

حوزه فعالیت:
نیکوکاری و امور خیریه
07-28-2015
از gholami
7 بازدید (ها)
7804 مرکز فرزند خواندگی صالح ارومیه

مرکز فرزند خواندگی صالح ارومیه (- آذربایجان غربی / ارومیه)

حوزه فعالیت:
نیکوکاری و امور خیریه
07-28-2015
از gholami
6 بازدید (ها)
7803 مرکز فرزند خواندگی امید گلستان ارومیه

مرکز فرزند خواندگی امید گلستان ارومیه (- آذربایجان غربی / ارومیه)

حوزه فعالیت:
نیکوکاری و امور خیریه
07-28-2015
از gholami
8 بازدید (ها)
7802 مرکز فرزند خواندگی رشد ارومیه

مرکز فرزند خواندگی رشد ارومیه (- آذربایجان غربی / ارومیه)

حوزه فعالیت:
نیکوکاری و امور خیریه
07-28-2015
از gholami
6 بازدید (ها)
7801 مرکز فرزند خواندگی مهرسرا ارومیه

مرکز فرزند خواندگی مهرسرا ارومیه (- آذربایجان غربی / ارومیه)

حوزه فعالیت:
نیکوکاری و امور خیریه
07-28-2015
از gholami
7 بازدید (ها)
7800 مرکز فرزند خواندگی شیرخوارگاه مهر ارومیه

مرکز فرزند خواندگی شیرخوارگاه مهر ارومیه (- آذربایجان غربی / ارومیه)

حوزه فعالیت:
نیکوکاری و امور خیریه
07-28-2015
از gholami
44 بازدید (ها)
کد خیریهلوگوخیریهاطلاعاتتاریخ
7799 مرکز فرزند خواندگی پایگاه شماره 2 ارومیه

مرکز فرزند خواندگی پایگاه شماره 2 ارومیه (- آذربایجان غربی / ارومیه)

حوزه فعالیت:
نیکوکاری و امور خیریه
07-28-2015
از gholami
5 بازدید (ها)
7798 مرکز فرزند خواندگی پایگاه شماره 3 ارومیه

مرکز فرزند خواندگی پایگاه شماره 3 ارومیه (- آذربایجان غربی / ارومیه)

حوزه فعالیت:
نیکوکاری و امور خیریه
07-28-2015
از gholami
6 بازدید (ها)
7709 مرکز فرزند خواندگی نرگس یزد

مرکز فرزند خواندگی نرگس یزد (- یزد / طبس )

حوزه فعالیت:
قرآنی ، فرهنگی
امور کودکان
07-28-2015
از gholami
8 بازدید (ها)
7708 مرکز فرزند خواندگی مشکل گشا تفت

مرکز فرزند خواندگی مشکل گشا تفت (- یزد / تفت )

حوزه فعالیت:
امور کودکان
07-28-2015
از gholami
5 بازدید (ها)
7707 مرکز فرزند خواندگی علی بن موسی الرضا یزد

مرکز فرزند خواندگی علی بن موسی الرضا یزد (- یزد / یزد )

حوزه فعالیت:
امور کودکان
07-28-2015
از gholami
7 بازدید (ها)
7706 مرکز فرزند خواندگی علی ابن ابی طالب مهریز

مرکز فرزند خواندگی علی ابن ابی طالب مهریز (- یزد / مهریز )

حوزه فعالیت:
امور کودکان
07-28-2015
از gholami
7 بازدید (ها)
7705 مرکز فرزند خواندگی شیرخوارگاه یاسمن یزد

مرکز فرزند خواندگی شیرخوارگاه یاسمن یزد (- یزد / یزد )

حوزه فعالیت:
امور کودکان
07-28-2015
از gholami
10 بازدید (ها)
7704 مرکز فرزند خواندگی سرای مهر صدوق

مرکز فرزند خواندگی سرای مهر صدوق (- یزد / صدوق )

حوزه فعالیت:
امور کودکان
07-28-2015
از gholami
5 بازدید (ها)
7703 مرکز فرزند خواندگی سایبان دریا میبد

مرکز فرزند خواندگی سایبان دریا میبد (- یزد / میبد )

حوزه فعالیت:
امور کودکان
07-28-2015
از gholami
5 بازدید (ها)
7702 مرکز فرزند خواندگی خانه امید اردکان

مرکز فرزند خواندگی خانه امید اردکان (- یزد / اردکان )

حوزه فعالیت:
امور کودکان
07-28-2015
از gholami
6 بازدید (ها)
7701 مرکز فرزند خواندگی حدیث مهرمادری میبد

مرکز فرزند خواندگی حدیث مهرمادری میبد (- یزد / میبد )

حوزه فعالیت:
امور کودکان
07-28-2015
از gholami
6 بازدید (ها)
6833 مرکز فرزند خواندگی هیئت امنایی صبا همدان

مرکز فرزند خواندگی هیئت امنایی صبا همدان (- همدان / همدان )

حوزه فعالیت:
امور کودکان
07-28-2015
از gholami
6 بازدید (ها)
6832 مرکز فرزند خواندگی قائم همدان

مرکز فرزند خواندگی قائم همدان (- همدان / همدان )

حوزه فعالیت:
امور کودکان
07-28-2015
از gholami
5 بازدید (ها)
6831 مرکز فرزند خواندگی عترت همدان

مرکز فرزند خواندگی عترت همدان (- همدان / همدان )

حوزه فعالیت:
امور کودکان
07-28-2015
از gholami
5 بازدید (ها)
6830 مرکز فرزند خواندگی زینب نهاوند

مرکز فرزند خواندگی زینب نهاوند (- همدان / نهاوند )

حوزه فعالیت:
امور کودکان
07-28-2015
از gholami
6 بازدید (ها)
6829 مرکز فرزند خواندگی حاج محمد ملایری ملایر

مرکز فرزند خواندگی حاج محمد ملایری ملایر (- همدان / ملایر)

حوزه فعالیت:
امور کودکان
07-28-2015
از gholami
16 بازدید (ها)
6828 مرکز فرزند خواندگی بنت الهدی همدان

مرکز فرزند خواندگی بنت الهدی همدان (- همدان / همدان )

حوزه فعالیت:
امور کودکان
07-28-2015
از gholami
5 بازدید (ها)
6827 مرکز فرزند خواندگی الزهرا همدان

مرکز فرزند خواندگی الزهرا همدان (- همدان / همدان )

حوزه فعالیت:
امور کودکان
07-28-2015
از gholami
7 بازدید (ها)
6268 مرکز فرزند خواندگی شهرتاش

مرکز فرزند خواندگی شهرتاش (- مازندران / نوشهر )

حوزه فعالیت:
سایر
07-28-2015
از gholami
6 بازدید (ها)
6267 مرکز فرزند خواندگی مهرویان قائم

مرکز فرزند خواندگی مهرویان قائم (- مازندران / قائم شهر )

حوزه فعالیت:
سایر
07-28-2015
از gholami
7 بازدید (ها)
 
برای مشاهده مؤسسات و سمن های مربوط به این حوزه از بخش جستجوی پیشرفته کلمه فرزند خواندگی را در نام سمن انتخاب و
لیست را مشاهده فرمایید 
برای مشاهده فهرست کل مؤسسات و سمن ها اینجا کلیک فرمایید.

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…