فهرست سازمانهای مردم نهاد وکلینیکهای حوزه مددکاری اجتماعی

 

" فهرست سازمانهای مردم نهاد حوزه کلینکهای مددکاری "

کد خیریهلوگوخیریهاطلاعاتتاریخ
9827 کلینیک مددکاری اجتماعی همپا

کلینیک مددکاری اجتماعی همپا (- تهران / تهران)

حوزه فعالیت:
امور بین الملل و حقوق بشر
امور کودکان
آسیب های اجتماعی
11-08-2015
از roohi
2 بازدید (ها)
9821 کلینیک مددکاری اجتماعی ایران

کلینیک مددکاری اجتماعی ایران (- تهران / تهران)

حوزه فعالیت:
بهداشت و سلامت
مشاوره و مددکاری
امور بین الملل و حقوق بشر
آسیب های اجتماعی
11-08-2015
از roohi
1 بازدید (ها)
9820 کلینیک مددکاری اجتماعی هستی بخش

کلینیک مددکاری اجتماعی هستی بخش (- تهران / تهران)

  11-08-2015
از roohi
0 بازدید (ها)
8429 nopic

کاینیک مددکاری قوروق (- آذربایجان غربی / خوی)

حوزه فعالیت:
بهداشت و سلامت
مشاوره و مددکاری
10-22-2015
5 بازدید (ها)
8427 nopic

کلینیک مددکاری قطور (- آذربایجان غربی / خوی)

حوزه فعالیت:
بهداشت و سلامت
مشاوره و مددکاری
10-22-2015
4 بازدید (ها)
8415 nopic

کلینیک مددکاری آل یاسین ( / - البرز)

حوزه فعالیت:
مشاوره و مددکاری
10-22-2015
از vedaei
5 بازدید (ها)
8451 nopic

کلینیک مددکاری قائم (- آذربایجان غربی / میاندواب)

حوزه فعالیت:
بهداشت و سلامت
مشاوره و مددکاری
10-22-2015
3 بازدید (ها)
8450 nopic

کلینیک مددکاری اميد (- آذربایجان غربی / میاندواب)

حوزه فعالیت:
بهداشت و سلامت
مشاوره و مددکاری
10-22-2015
3 بازدید (ها)
8448 nopic

کلینیک مددکاری پرديس (- آذربایجان غربی / میاندواب)

حوزه فعالیت:
بهداشت و سلامت
مشاوره و مددکاری
10-22-2015
3 بازدید (ها)
8443 nopic

کلینیک مددکاری گوگ تپه (- آذربایجان غربی / مهاباد)

حوزه فعالیت:
بهداشت و سلامت
مشاوره و مددکاری
10-22-2015
3 بازدید (ها)
8442 nopic

کلینیک مددکاری بازرگان (- آذربایجان غربی / ماکو)

حوزه فعالیت:
بهداشت و سلامت
مشاوره و مددکاری
10-22-2015
4 بازدید (ها)
8440 nopic

کلینیک مددکاری كشاورز (- آذربایجان غربی / شاهین دژ)

حوزه فعالیت:
بهداشت و سلامت
مشاوره و مددکاری
10-22-2015
3 بازدید (ها)
8436 nopic

کلینیک مددکاری محمودآباد (- آذربایجان غربی / شاهین دژ)

حوزه فعالیت:
بهداشت و سلامت
مشاوره و مددکاری
10-22-2015
3 بازدید (ها)
8454 nopic

کلینیک مددکاری گل نرگس (- آذربایجان غربی / میاندواب)

حوزه فعالیت:
بهداشت و سلامت
مشاوره و مددکاری
10-22-2015
3 بازدید (ها)
8453 nopic

کلینیک مددکاری اسكان (- آذربایجان غربی / میاندواب)

حوزه فعالیت:
بهداشت و سلامت
امور کودکان
10-22-2015
3 بازدید (ها)
7712 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی مهریز

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی مهریز (- یزد / مهریز )

حوزه فعالیت:
مشاوره و مددکاری
آسیب های اجتماعی
07-28-2015
از gholami
8 بازدید (ها)
7711 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی مهر پویا میبد

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی مهر پویا میبد (- یزد / میبد )

حوزه فعالیت:
مشاوره و مددکاری
07-28-2015
از gholami
6 بازدید (ها)
7710 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی غدیر یزد

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی غدیر یزد (- یزد / یزد )

حوزه فعالیت:
مشاوره و مددکاری
07-28-2015
از gholami
17 بازدید (ها)
7275 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی نور فولادشهر

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی نور فولادشهر (- اصفهان / لنجان)

حوزه فعالیت:
بهداشت و سلامت
مشاوره و مددکاری
07-28-2015
از bahrami
10 بازدید (ها)
7274 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی نسل امروز کاشان

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی نسل امروز کاشان (- اصفهان / کاشان)

حوزه فعالیت:
بهداشت و سلامت
مشاوره و مددکاری
07-28-2015
از bahrami
11 بازدید (ها)
7273 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی مهرزاد اصفهان

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی مهرزاد اصفهان (- اصفهان / اصفهان)

حوزه فعالیت:
مشاوره و مددکاری
07-28-2015
از bahrami
23 بازدید (ها)
7272 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی سپاهان اصفهان

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی سپاهان اصفهان (- اصفهان / اصفهان)

حوزه فعالیت:
مشاوره و مددکاری
07-28-2015
از bahrami
47 بازدید (ها)
7271 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی راه سبز کاشان

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی راه سبز کاشان (- اصفهان / کاشان)

حوزه فعالیت:
مشاوره و مددکاری
07-28-2015
از bahrami
8 بازدید (ها)
7270 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی امید خمینی شهر

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی امید خمینی شهر (- اصفهان / خمینی شهر)

حوزه فعالیت:
مشاوره و مددکاری
07-28-2015
از bahrami
9 بازدید (ها)
7269 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی الزهرا (ص) درچه

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی الزهرا (ص) درچه (- اصفهان / درچه)

حوزه فعالیت:
مشاوره و مددکاری
07-28-2015
از bahrami
11 بازدید (ها)
7268 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی اشراق فلاورجان

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی اشراق فلاورجان (- اصفهان / فلاورجان)

حوزه فعالیت:
مشاوره و مددکاری
07-28-2015
از bahrami
5 بازدید (ها)
7267 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی اردیبهشت مرودشت

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی اردیبهشت مرودشت (- فارس / مرودشت )

حوزه فعالیت:
مشاوره و مددکاری
07-28-2015
از bahrami
5 بازدید (ها)
7125 خيريه مددکاری ولی عصر (عج) لنجان

خيريه مددکاری ولی عصر (عج) لنجان (- اصفهان / لنجان)

حوزه فعالیت:
نیکوکاری و امور خیریه
07-28-2015
از bahrami
11 بازدید (ها)
7124 خيريه مددکاری حضرت مهدی (عج) گلپايگان

خيريه مددکاری حضرت مهدی (عج) گلپايگان (- اصفهان / گلپایگان)

حوزه فعالیت:
نیکوکاری و امور خیریه
مشاوره و مددکاری
07-28-2015
از bahrami
6 بازدید (ها)
6967 انجمن مددکاری حمایت از زوج های بی بضاعت اصفهان

انجمن مددکاری حمایت از زوج های بی بضاعت اصفهان (- اصفهان / اصفهان)

حوزه فعالیت:
مشاوره و مددکاری
07-28-2015
از bahrami
12 بازدید (ها)
6966 انجمن مددکاری حضرت رقیه (س)اصفهان

انجمن مددکاری حضرت رقیه (س)اصفهان (- اصفهان / اصفهان)

حوزه فعالیت:
مشاوره و مددکاری
07-28-2015
از bahrami
18 بازدید (ها)
6965 انجمن مددکاری امیرالمونین (ع) شهرضا

انجمن مددکاری امیرالمونین (ع) شهرضا (- اصفهان / شهرضا)

حوزه فعالیت:
مشاوره و مددکاری
07-28-2015
از bahrami
4 بازدید (ها)
6515 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی مهربان اراک

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی مهربان اراک (- مرکزی / اراک )

حوزه فعالیت:
مشاوره و مددکاری
07-28-2015
از bahrami
16 بازدید (ها)
6514 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی شهید اسماعیلی خمین

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی شهید اسماعیلی خمین (- مرکزی / خمین )

حوزه فعالیت:
بهداشت و سلامت
مشاوره و مددکاری
07-28-2015
از bahrami
5 بازدید (ها)
6513 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی حامی اراک

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی حامی اراک (- مرکزی / اراک )

حوزه فعالیت:
بهداشت و سلامت
مشاوره و مددکاری
07-28-2015
از bahrami
38 بازدید (ها)
6512 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی پناه ساوه

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی پناه ساوه (- مرکزی / ساوه )

حوزه فعالیت:
بهداشت و سلامت
مشاوره و مددکاری
07-28-2015
از bahrami
9 بازدید (ها)
5738 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی مهر گرگان

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی مهر گرگان (- گلستان / گرگان )

حوزه فعالیت:
مشاوره و مددکاری
آسیب های اجتماعی
07-28-2015
از gholami
7 بازدید (ها)
5737 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی فردای بهتر گنبد

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی فردای بهتر گنبد (- گلستان / گنبدکاووس )

حوزه فعالیت:
مشاوره و مددکاری
آسیب های اجتماعی
07-28-2015
از gholami
7 بازدید (ها)
5736 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی شعبه 2 مهر آزاد شهر

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی شعبه 2 مهر آزاد شهر (- گلستان / آزادشهر )

حوزه فعالیت:
مشاوره و مددکاری
آسیب های اجتماعی
07-28-2015
از gholami
7 بازدید (ها)
5735 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی شعبه 1 مهر آق قلا

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی شعبه 1 مهر آق قلا (- گلستان / آق قلا )

حوزه فعالیت:
مشاوره و مددکاری
07-28-2015
از gholami
9 بازدید (ها)
5734 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی رهنما رامیان

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی رهنما رامیان (- گلستان / رامیان )

حوزه فعالیت:
مشاوره و مددکاری
07-28-2015
از gholami
7 بازدید (ها)
5733 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی رشد کرد کوی

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی رشد کرد کوی (- گلستان / کردکوی )

حوزه فعالیت:
مشاوره و مددکاری
07-28-2015
از gholami
8 بازدید (ها)
5732 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی حامی گرگان

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی حامی گرگان (- گلستان / گرگان )

حوزه فعالیت:
مشاوره و مددکاری
07-28-2015
از gholami
7 بازدید (ها)
5731 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی پیمان یاری بندر ترکمن

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی پیمان یاری بندر ترکمن (- گلستان / بندرترکمن )

حوزه فعالیت:
مشاوره و مددکاری
07-28-2015
از gholami
6 بازدید (ها)
5730 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی بهشت خانواده گرگان

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی بهشت خانواده گرگان (- گلستان / گرگان )

حوزه فعالیت:
مشاوره و مددکاری
07-28-2015
از gholami
8 بازدید (ها)
5729 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی آسایش بندرگز

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی آسایش بندرگز (- گلستان / بندرگز )

حوزه فعالیت:
مشاوره و مددکاری
07-28-2015
از gholami
5 بازدید (ها)
5728 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی آرامش گنبدکاووس

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی آرامش گنبدکاووس (- گلستان / گنبدکاووس )

حوزه فعالیت:
مشاوره و مددکاری
07-28-2015
از gholami
5 بازدید (ها)
5727 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی اعتماد علی آباد

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی اعتماد علی آباد (- گلستان / علی آباد کتول )

حوزه فعالیت:
مشاوره و مددکاری
07-28-2015
از gholami
15 بازدید (ها)
5516 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی ایلیا کرمانشاه

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی ایلیا کرمانشاه (- کرمانشاه / کرمانشاه)

حوزه فعالیت:
مشاوره و مددکاری
07-28-2015
از gholami
22 بازدید (ها)
5515 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی باب الحوائج کرمانشاه

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی باب الحوائج کرمانشاه (- کرمانشاه / کرمانشاه)

حوزه فعالیت:
مشاوره و مددکاری
07-28-2015
از gholami
17 بازدید (ها)
5511 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی ساحل امید کرمانشاه

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی ساحل امید کرمانشاه (- کرمانشاه / کرمانشاه)

حوزه فعالیت:
قرآنی ، مذهبی
07-28-2015
از gholami
42 بازدید (ها)
5498 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی فردا جوان رود

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی فردا جوان رود (- کرمانشاه / جوانرود )

حوزه فعالیت:
قرآنی ، مذهبی
07-28-2015
از gholami
10 بازدید (ها)
5497 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی باور جوان رود

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی باور جوان رود (- کرمانشاه / جوانرود )

حوزه فعالیت:
قرآنی ، مذهبی
07-28-2015
از gholami
6 بازدید (ها)
5317 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی هدی قم

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی هدی قم (- قم / قم)

حوزه فعالیت:
مشاوره و مددکاری
آسیب های اجتماعی
07-28-2015
از gholami
8 بازدید (ها)
5316 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی مهرورزان قم

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی مهرورزان قم (- قم / قم)

حوزه فعالیت:
مشاوره و مددکاری
آسیب های اجتماعی
07-28-2015
از gholami
6 بازدید (ها)
5315 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی حضرت ابوالفضل (ع) قم

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی حضرت ابوالفضل (ع) قم (- قم / قم)

حوزه فعالیت:
مشاوره و مددکاری
آسیب های اجتماعی
07-28-2015
از gholami
16 بازدید (ها)
5314 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی آفتاب قم

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی آفتاب قم (- قم / قم)

حوزه فعالیت:
مشاوره و مددکاری
آسیب های اجتماعی
07-28-2015
از gholami
9 بازدید (ها)
5313 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی آتیه قم

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی آتیه قم (- قم / قم)

حوزه فعالیت:
مشاوره و مددکاری
آسیب های اجتماعی
07-28-2015
از gholami
22 بازدید (ها)
4945 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی هستی ممسنی

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی هستی ممسنی (- فارس / نورآباد ممسنی )

حوزه فعالیت:
مشاوره و مددکاری
07-28-2015
از bahrami
7 بازدید (ها)
4944 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی نیلوفر هدایت بوانات

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی نیلوفر هدایت بوانات (- فارس / بوانات )

حوزه فعالیت:
مشاوره و مددکاری
07-28-2015
از bahrami
7 بازدید (ها)
4943 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی مهر ممسنی

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی مهر ممسنی (- فارس / نورآباد ممسنی )

حوزه فعالیت:
مشاوره و مددکاری
07-28-2015
از bahrami
5 بازدید (ها)
4942 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی مهر جهرم

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی مهر جهرم (- فارس / جهرم )

حوزه فعالیت:
مشاوره و مددکاری
07-28-2015
از bahrami
8 بازدید (ها)
4941 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی کوثر کازرون

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی کوثر کازرون (- فارس / کازرون )

حوزه فعالیت:
مشاوره و مددکاری
07-28-2015
از bahrami
5 بازدید (ها)
4940 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی فاطمه الزهرا(س) لامرد

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی فاطمه الزهرا(س) لامرد (- فارس / لامرد )

حوزه فعالیت:
مشاوره و مددکاری
07-28-2015
از bahrami
6 بازدید (ها)
4939 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی رویش شیراز

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی رویش شیراز (- فارس / شیراز )

حوزه فعالیت:
مشاوره و مددکاری
07-28-2015
از bahrami
34 بازدید (ها)
4938 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی بامداد شیراز

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی بامداد شیراز (- فارس / شیراز )

حوزه فعالیت:
مشاوره و مددکاری
07-28-2015
از bahrami
9 بازدید (ها)
4471 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی سپیده خدابنده

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی سپیده خدابنده (- زنجان / خدابنده)

حوزه فعالیت:
قرآنی ، مذهبی
07-28-2015
از gholami
6 بازدید (ها)
4470 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی سپید زنجان

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی سپید زنجان (- زنجان / زنجان)

حوزه فعالیت:
مشاوره و مددکاری
07-28-2015
از gholami
14 بازدید (ها)
4469 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی سامان زنجان

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی سامان زنجان (- زنجان / زنجان)

حوزه فعالیت:
مشاوره و مددکاری
07-28-2015
از gholami
11 بازدید (ها)
4468 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی بهرنگ زنجان

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی بهرنگ زنجان (- زنجان / زنجان)

حوزه فعالیت:
مشاوره و مددکاری
07-28-2015
از gholami
31 بازدید (ها)
4467 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی امیرالمؤمنین خرمدره

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی امیرالمؤمنین خرمدره (- زنجان / خرمدره)

حوزه فعالیت:
مشاوره و مددکاری
07-28-2015
از gholami
10 بازدید (ها)
4316 کلینیک مددکاری اجتماعی نوید زندگی اهواز

کلینیک مددکاری اجتماعی نوید زندگی اهواز (- خوزستان / اهواز)

حوزه فعالیت:
مشاوره و مددکاری
07-28-2015
از gholami
5 بازدید (ها)
3996 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی یاسین خلیل آباد

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی یاسین خلیل آباد (- خراسان رضوی / خلیل آباد)

حوزه فعالیت:
بهداشت و سلامت
آسیب های اجتماعی
07-28-2015
از gholami
6 بازدید (ها)
3995 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی یاس سرخس

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی یاس سرخس (- خراسان رضوی / سرخس)

حوزه فعالیت:
بهداشت و سلامت
آسیب های اجتماعی
07-28-2015
از gholami
7 بازدید (ها)
3994 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی همیشه بهار مشهد

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی همیشه بهار مشهد (- خراسان رضوی / مشهد)

حوزه فعالیت:
بهداشت و سلامت
مشاوره و مددکاری
07-28-2015
از gholami
10 بازدید (ها)
3993 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی همراز گلستان مشهد

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی همراز گلستان مشهد (- خراسان رضوی / مشهد)

حوزه فعالیت:
بهداشت و سلامت
آسیب های اجتماعی
07-28-2015
از gholami
44 بازدید (ها)
3992 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی هدایت شرق نیشابور

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی هدایت شرق نیشابور (- خراسان رضوی / نیشابور)

حوزه فعالیت:
بهداشت و سلامت
آسیب های اجتماعی
07-28-2015
از gholami
7 بازدید (ها)
3991 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی مهر کاشمر

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی مهر کاشمر (- خراسان رضوی / کاشمر)

حوزه فعالیت:
بهداشت و سلامت
مشاوره و مددکاری
07-28-2015
از gholami
6 بازدید (ها)
3990 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی معراج مشهد

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی معراج مشهد (- خراسان رضوی / مشهد)

حوزه فعالیت:
بهداشت و سلامت
آسیب های اجتماعی
07-28-2015
از gholami
17 بازدید (ها)
3989 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی کاویان مشهد

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی کاویان مشهد (- خراسان رضوی / مشهد)

حوزه فعالیت:
بهداشت و سلامت
آسیب های اجتماعی
07-28-2015
از gholami
7 بازدید (ها)
3988 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی طلیعه طوس مهر مشهد

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی طلیعه طوس مهر مشهد (- خراسان رضوی / مشهد)

حوزه فعالیت:
بهداشت و سلامت
آسیب های اجتماعی
07-28-2015
از gholami
8 بازدید (ها)
3987 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی شکوفه گناباد

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی شکوفه گناباد (- خراسان رضوی / گناباد)

حوزه فعالیت:
بهداشت و سلامت
آسیب های اجتماعی
07-28-2015
از gholami
12 بازدید (ها)
3986 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی سفیر آرامش کاشمر

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی سفیر آرامش کاشمر (- خراسان رضوی / کاشمر)

حوزه فعالیت:
بهداشت و سلامت
آسیب های اجتماعی
07-28-2015
از gholami
5 بازدید (ها)
3985 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی رهنما مشهد

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی رهنما مشهد (- خراسان رضوی / مشهد)

حوزه فعالیت:
بهداشت و سلامت
آسیب های اجتماعی
07-28-2015
از gholami
10 بازدید (ها)
3984 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی راه زندگی مشهد

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی راه زندگی مشهد (- خراسان رضوی / مشهد)

حوزه فعالیت:
بهداشت و سلامت
آسیب های اجتماعی
07-28-2015
از gholami
17 بازدید (ها)
3983 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی حضرت مریم علیها سلام سبزوار

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی حضرت مریم علیها سلام سبزوار (- خراسان رضوی / سبزوار)

حوزه فعالیت:
بهداشت و سلامت
آسیب های اجتماعی
07-28-2015
از gholami
8 بازدید (ها)
3982 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی توانا قوچان

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی توانا قوچان ( / - خراسان رضوی)

حوزه فعالیت:
بهداشت و سلامت
آسیب های اجتماعی
07-28-2015
از gholami
26 بازدید (ها)
3981 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی پویا تربت حیدریه

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی پویا تربت حیدریه ( / - خراسان رضوی)

حوزه فعالیت:
بهداشت و سلامت
آسیب های اجتماعی
07-28-2015
از gholami
11 بازدید (ها)
3980 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی آفتاب مشهد

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی آفتاب مشهد ( / - خراسان رضوی)

حوزه فعالیت:
بهداشت و سلامت
آسیب های اجتماعی
07-28-2015
از gholami
8 بازدید (ها)
3979 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی آریا مشهد

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی آریا مشهد ( / - خراسان رضوی)

حوزه فعالیت:
بهداشت و سلامت
آسیب های اجتماعی
07-28-2015
از gholami
9 بازدید (ها)
3978 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی آرامش مشهد

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی آرامش مشهد ( / - خراسان رضوی)

حوزه فعالیت:
بهداشت و سلامت
آسیب های اجتماعی
07-28-2015
از gholami
11 بازدید (ها)
3977 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی امید بردسکن

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی امید بردسکن (- خراسان رضوی / بردسکن)

حوزه فعالیت:
بهداشت و سلامت
آسیب های اجتماعی
07-28-2015
از gholami
8 بازدید (ها)
3640 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی نور بیرجند

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی نور بیرجند (- خراسان جنوبی / بیرجند)

حوزه فعالیت:
مشاوره و مددکاری
07-28-2015
از gholami
5 بازدید (ها)
3639 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی پویای زیرکوه حاجی آباد

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی پویای زیرکوه حاجی آباد ( / - خراسان جنوبی)

حوزه فعالیت:
مشاوره و مددکاری
07-28-2015
از gholami
7 بازدید (ها)
3638 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی پارسا خضری

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی پارسا خضری ( / - خراسان جنوبی)

حوزه فعالیت:
مشاوره و مددکاری
07-28-2015
از gholami
7 بازدید (ها)
3518 nopic

پایگاه کلینیک مددکاری پارسا در آرین شهر ( / - خراسان جنوبی)

حوزه فعالیت:
مشاوره و مددکاری
07-28-2015
از gholami
5 بازدید (ها)
2718 انجمن مددکاری امام زمان عجّل ا... تعالی فرجه الشریف

انجمن مددکاری امام زمان عجّل ا... تعالی فرجه الشریف ( / - تهران)

حوزه فعالیت:
نیکوکاری و امور خیریه
07-28-2015
از gholami
13 بازدید (ها)
2014 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی مهراندیش اصفهان

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی مهراندیش اصفهان (- اصفهان / اصفهان)

حوزه فعالیت:
مشاوره و مددکاری
07-28-2015
از bahrami
11 بازدید (ها)
2013 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی مهر اصفهان

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی مهر اصفهان (- اصفهان / اصفهان)

حوزه فعالیت:
مشاوره و مددکاری
07-28-2015
از bahrami
11 بازدید (ها)
2012 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی کوثر نجف آباد

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی کوثر نجف آباد (- اصفهان / نجف آباد)

حوزه فعالیت:
مشاوره و مددکاری
07-28-2015
از bahrami
5 بازدید (ها)
2009 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی زنده رود اصفهان

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی زنده رود اصفهان (- اصفهان / اصفهان)

حوزه فعالیت:
مشاوره و مددکاری
07-28-2015
از bahrami
10 بازدید (ها)
2008 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی پیام سبز اصفهان

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی پیام سبز اصفهان (- اصفهان / اصفهان)

حوزه فعالیت:
مشاوره و مددکاری
07-28-2015
از bahrami
24 بازدید (ها)
2007 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی بهروز اصفهان

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی بهروز اصفهان (- اصفهان / اصفهان)

حوزه فعالیت:
مشاوره و مددکاری
07-28-2015
از bahrami
15 بازدید (ها)
2006 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی به آیین اصفهان

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی به آیین اصفهان (- اصفهان / اصفهان)

حوزه فعالیت:
مشاوره و مددکاری
07-28-2015
از bahrami
37 بازدید (ها)
2005 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی اندیشه دولت آباد

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی اندیشه دولت آباد (- اصفهان / اصفهان)

حوزه فعالیت:
مشاوره و مددکاری
07-28-2015
از bahrami
14 بازدید (ها)
1523 انجمن مددکاری امام زمان عجّل ا… تعالی فرجه الشریف- اصفهان

انجمن مددکاری امام زمان عجّل ا… تعالی فرجه الشریف- اصفهان (- اصفهان / اصفهان)

حوزه فعالیت:
نیکوکاری و امور خیریه
قرآنی ، مذهبی
مشاوره و مددکاری
07-28-2015
از bahrami
10 بازدید (ها)
951 nopic

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی خانواده زاهدان (- سیستان و بلوچستان / زاهدان )

حوزه فعالیت:
مشاوره و مددکاری
آسیب های اجتماعی
07-28-2015
از ahmadian
12 بازدید (ها)
949 nopic

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی امام علی (ع) زاهدان (- سیستان و بلوچستان / زاهدان )

حوزه فعالیت:
مشاوره و مددکاری
آسیب های اجتماعی
07-28-2015
از ahmadian
10 بازدید (ها)
628 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی مهر سنندج

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی مهر سنندج (- کردستان / سنندج )

حوزه فعالیت:
مشاوره و مددکاری
آسیب های اجتماعی
07-28-2015
از gharahi
43 بازدید (ها)
502 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی افق سقز

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی افق سقز (- کردستان / سقز )

حوزه فعالیت:
مشاوره و مددکاری
آسیب های اجتماعی
07-28-2015
از gharahi
10 بازدید (ها)
500 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی نه ژین سنندج

مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی نه ژین سنندج (- کردستان / سنندج )

حوزه فعالیت:
مشاوره و مددکاری
آسیب های اجتماعی
07-28-2015
از gharahi
10 بازدید (ها)
 
برای مشاهده مؤسسات و سمن های مربوط به این حوزه از بخش جستجوی پیشرفته در سمت چپ و انتخاب حوزه مربوطه استفاده فرمایید.
برای مشاهده فهرست کل مؤسسات و سمن ها اینجا کلیک فرمایید.
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…