قوانین و مقررات مربوط به حوزه جوانان

قوان

ردیف عنوان شماره و تاریخ تصویب مرجع تصویب
1  از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  مجلس خبرگان قانون اساسی
2 قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس جهانی مبارزه با زورافزایی  48866/185- 90/۸/7  مجلس شورای اسلامی
3 از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390)  73285/419 -89/10/30  مجلس شورای اسلامی
4 قانون تبدیل سازمانهای تربیت بدنی و ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان  73284/337- 89/10/12  مجلس شورای اسلامی
5 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با زورافزایی دوپینگ  40648/216- 89/8/30  مجلس شورای اسلامی
6 ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با اصلاحات بعدی  26/7/84  مجلس شورای اسلامی
7 سیاستها و اولویت‌های فرهنگی سازمان تربیت بدنی   21/4/84   شورای عالی انقلاب فرهنگی
8 قانون اصلاح قانون سرباز قهرمان  6/6/80  مجلس شورای اسلامی
9 ‌قانون اصلاح ماده (11) قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی  28/1/80  مجلس شورای اسلامی
10 قانون سرباز قهرمان  13/12/76  مجلس شورای اسلامی
11 ‌درباره اصلاح و تکمیل بند 1 و 4 سیاستهای فرهنگی، اجتماعی ورزش زنان کشور موضوع مصوبه شماره .3328 دش  3328 دش‌-76.8.17  شورای عالی انقلاب فرهنگی
12 سیاستهای فرهنگی- اجتماعی ورزش زنان کشور  22/7/76  شورای عالی انقلاب فرهنگی
13 ‌قانون الحاق بندهای (11) و (12) به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی   11/3/76 مجلس شورای اسلامی
14 قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت  18/10/76  مجلس شورای اسلامی
15 درباره عضویت یک نفر از بانوان سازمان تربیت بدنی در شورای اجتماعی ـ فرهنگی  13/11/66  شورای عالی انقلاب فرهنگی
16 قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی علیه آپارتاید در ورزش  7/7/66  مجلس شورای اسلامی
17 عضویت سرپرست سازمان تربیت بدنی در شورای فرهنگ  23/4/66  شورای عالی انقلاب فرهنگی
18 قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی ایران  23/3/50  مجلس شورا
19 از سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی بندهای 13 و 18  15/10/89  مقام معظم رهبری مدظه العالی
20 قانون تسهیل ازدواج جوانان  192050/316 - 84/9/27  شورای عالی انقلاب فرهنگی
21 عضویت نماینده قوه قضائیه در شورای عالی جوانان  جلسه 565-21/4/84  شورای عالی انقلاب فرهنگی
22 ماده 112 از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  11/6/84  مجلس شورای اسلامی
23 عضویت بنیاد شهید وامور ایثارگران در شورای عالی جوانان  جلسه 564  31/6/83  شورای عالی انقلاب فرهنگی
24 عضویت رئیس جمعیت هلال احمر در شورای عالی جوانان  ‌1856 د ش- 30/5/79  شورای عالی انقلاب فرهنگی
25 ماده 157 از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران  17/1/79  مجلس شورای اسلامی
26 عضویت نماینده دبیر شورای عالی جوانان در شورای فرهنگ عمومی  مصوب 447-12/5/78  شورای عالی انقلاب فرهنگی
27 عضویت نماینده سازمان ملی جوانان در شورای فرهنگی، اجتماعی زنان  2484/دش-27/4/86  شورای عالی انقلاب فرهنگی
28 عضویت رییس دانشگاه آزاد اسلامی در شورای عالی جوانان  2764دش- 5/10/72  شورای عالی انقلاب فرهنگی
29 اساسنامه شورای عالی جوانان مصوب دویست و هشتاد و هفتمین  6/5/71  شورای عالی انقلاب فرهنگی
30 تشکیل شورای عالی جوانان  مصوبه 424-1-2-71  شورای عالی انقلاب فرهنگی

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…