فهرست سازمانهای مردم نهاد مرتبط با گروههای قومی واقلیتها

 فهرست سازمانهای مردم نهاد مرتبط با گروههای قومی واقلیتها

 

کد خیریهلوگوخیریه
13860 nopic

خیریه سفید کمریهای مقیم تهران(- تهران / تهران)

12631 nopic

جمعیت نائینی و انارکی های مقیم تهران(- تهران / تهران)

12620 nopic

جمعیت لنجانیهای مقیم تهران(- تهران / تهران)

12619 nopic

جمعیت لرستانیهای مقیم تهران(- تهران / تهران)

12618 nopic

جمعیت گیلانیهای مقیم تهران خانه گیلان درتهران(- تهران / تهران)

12613 nopic

جمعیت کرمانیهای مقیم مرکز تهران(- تهران / تهران)

12612 nopic

جمعیت کازرونی های ساکن مرکز تهران(- تهران / تهران)

12581 nopic

جمعیت خیریه صومعه سرائیهای مقیم تهران(- تهران / تهران)

12573 nopic

جمعیت خیریه سی سی های مقیم مرکز تهران(- تهران / تهران)

12570 nopic

جمعیت خیریه سفید کمر تبریز مقیم تهران(- تهران / تهران)

12568 nopic

جمعیت خیریه سار بانقلی تهران(- تهران / تهران)

12555 nopic

جمعیت چهارمحالیها و بختیاریهای مقیم مرکز(- تهران / تهران)

12552 nopic

جمعیت تفرشی های مقیم تهران(- تهران / تهران)

12550 nopic

جمعیت ترکمن های مقیم تهران(- تهران / تهران)

12510 nopic

انجمن دوستداران شهر علویجه مقیم تهران(- تهران / تهران)

12283 nopic

انجمن خیریه حسینیه میانه ایهای مقیم تهران(- تهران / تهران)

12271 nopic

انجمن خیریه بیرجندیهای مقیم تهران(- تهران / تهران)

12104 nopic

جمعیت اسکندریهای مقیم مرکز(- تهران / تهران)

5367 nopic

انجمن صلح سبز( / - کرمانشاه)

3643 nopic

مرکز مشاوره ژنتیک خصوصی نیکو -بیرجند( / - خراسان جنوبی)

3391 nopic

موسسه خیریه طاهریه گیلانیهای مقیم تهران (خانه زهرا (س)) تهران( / - تهران)

3249 nopic

مرکز مشاوره ژنتیک دولتی دماوند(- تهران / دماوند)

3245 nopic

مرکز مشاوره ژنتیک خصوصی صارم- تهران(- تهران / تهران)

3243 nopic

مرکز مشاوره ژنتیک خصوصی ژن- تهران(- تهران / تهران)

3242 nopic

مرکز مشاوره ژنتیک خصوصی دکتر خسروانی- تهران(- تهران / تهران)

3241 nopic

مرکز مشاوره ژنتیک خصوصی دکتر اکبراوقلی- تهران(- تهران / تهران)

3240 nopic

مرکز مشاوره ژنتیک خصوصی دکتر اعزازی- تهران(- تهران / تهران)

3171 nopic

مرکز جامع خدمات مشاوره ژنتیک دولتی آمنه – تهران(- تهران / تهران)

3170 nopic

مرکز جامع خدمات مشاوره ژنتیک دولتی- تهران(- تهران / تهران)

2832 جمعیت حامیان زمین

جمعیت حامیان زمین(- تهران / تهران)

2827 جامعه جنگلبانی ایران

جامعه جنگلبانی ایران(- تهران / تهران)

2811 nopic

توسعه سبز تهران(- تهران / تهران)

2809 nopic

تنوع زیستی و زیست بوم ها تهران(- تهران / تهران)

2808 nopic

تعاونی توسعه سبز پیشرو زنان تهران(- تهران / تهران)

2806 nopic

تشکل باران سبز تهران(- تهران / تهران)

 

برای مشاهده مؤسسات و سمن های مربوط به این حوزه از بخش جستجوی پیشرفته در سمت چپ و انتخاب حوزه مربوطه استفاده فرمایید.
برای مشاهده فهرست کل مؤسسات و سمن ها اینجا کلیک فرمایید.
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…