درباره انجمن های دوستی

آنچه درباره انجمنهای دوستی باید بدانیم :

انجمنهاي دوستي يكي از انواع سازمانهاي مردم نهاد هستند كه با هدف تحكيم و گسترش روابط دوستانه و پيشبرد اهداف مشترك درزمينه هاي فرهنگي ، علمي ، فني ، ادبي ، هنري ، اجتماعي و زمينه سازي براي فعاليتهاي اقتصادي ، بين ملت ايران و يكي از ملتهاي جهان كه تحت عنوان يك كشور مستقل در "سازمان ملل متحد" به ثبت رسيده اند ، تشكيل مي گردد.

انجمنهاي دوستي يكي از انواع سازمانهاي مردم نهاد هستند كه با هدف تحكيم و گسترش روابط دوستانه و پيشبرد اهداف مشترك درزمينه هاي فرهنگي ، علمي ، فني ، ادبي ، هنري ، اجتماعي و زمينه سازي براي فعاليتهاي اقتصادي ، بين ملت ايران و يكي از ملتهاي جهان كه تحت عنوان يك كشور مستقل در "سازمان ملل متحد" به ثبت رسيده اند ، تشكيل مي گردد.
هيات موسس انجمن دوستي ، متشكل از حداقل 5 نفر شخص حقيقي است كه تعداد 2 نفر از آنها مي بايست داراي شرايط ويا سوابق ذيل باشند :
-
داشتن مدارك عالي تحصيلي( كارشناسي ارشد و دكترا) در رشته هاي مرتبط با " علوم سياسي ، ديپلماسي ، روابط بين الملل ، حقوق بين الملل" .
-
داشتن تجربه كار ، تجارت و بازرگاني ، اشتغال به تحصيل ، تاليف وترجمه كتاب در ارتباط باكشور مورد نظر .
-
داشتن سوابق تجربي و كاري در حوزه ديپلماسي و روابط بين الملل .
حداقل يك نفر از موسسين انجمن دوستي ، مي بايست به زبان اصلي كشوري كه انجمن دوستي در ارتياط با آن تاسيس مي گردد ، مسلط باشد .
دستگاه تخصصي جهت احراز شرايط فوق ، وزارت امور خارجه (مركزهماهنگي انجمنهاي دوستي ) مي باشد.
ساختار انجمنهاي دوستي ، مبتني بر عضوپذيري بوده و اعضاي هيات مديره و بازرسين اين انجمنها ، توسط اعضاي انجمن در جلسات مجامع عمومي انتخاب مي شوند.

پذيرش درخواست تاسيس انجمن دوستي براي آندسته ازكشورهايي كه انجمن دوستي درارتباط با آنها قبلا به ثبت رسيده است ، ميسر نبوده و متقاضيان درصورت تمايل مي توانند به عضويت اين انجمن ها درآيند.
تاسيس انجمن دوستي بصورت منطقه اي و قاره اي ، مستلزم ارائه "درخواست تاسيس شبكه" مي باشد ،كه بنابه به درخواست حداقل 5 انجمن دوستي ثبت شده ، قابل ارائه مي باشد.
كليه حقوق و تكاليف سازمانهاي مردم نهاد ، موضوع " تصويب نامه شماره 27862ت/31281هـ مورخ 8/5/84 هيات وزيران" ، شامل انجمنهاي دوستي نيز مي گردد

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…